Aanbevelingen ‘Weer thuis’

Tijdens de landelijke ontmoetingsdag cliëntenraden RIBW’s 2017 is het actieplan ‘Weer thuis’ door de leden van de RIBW cliëntenraden besproken. Vanuit cliëntenperspectief zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd die meegenomen (moeten) worden bij het uitvoeren van regionale actieplannen ‘Weer thuis.’

Download hier het pamflet: Aanbevelingen ‘Weer thuis’