Cliëntondersteuning WMO GGZ

Kompassie draagt binnen Den Haag een verantwoordelijkheid voor de onafhankelijke cliëntondersteuning aan de GGZ-doelgroep en zorgt voor de vrijwillige cliëntondersteuning.

Kompassie biedt deze vorm van cliëntondersteuning in het verlengde van de onafhankelijke cliëntondersteuning door de Servicepunten XL en MEE. De ondersteuning wordt geboden bij Kompassie (Laan 20, Den Haag) door een aantal hiertoe getrainde vrijwilligers. Zij ondersteunen bij:

  • Het goed onder woorden brengen van de hulpvraag en wensen van de cliënt;
  • Het op een rij zetten van mogelijke oplossingen voor de problemen van de cliënt;
  • Het invullen van het formulier ‘Advies op Maat’ van de gemeente;
  • De voorbereiding op het beoordelingsgesprek (het ‘keukentafelgesprek’);
  • Desgewenst het beoordelingsgesprek zelf;
  • Het opnemen van contact met een zorgaanbieder.

Het kan gebeuren dat uw ondersteuningsvraag dusdanig complex is dat de vrijwilligers van Kompassie u niet de ondersteuning kunnen bieden die u nodig heeft. In dat geval zal een medewerker van Kompassie, samen met u en de vrijwilliger, zoeken naar passende oplossingen. Kompassie kan hierin een beroep doen op MEE of de hulp inroepen van zorgprofessionals die zijn verbonden aan de GGZ wijkteams of de JMO (Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning) teams in Den Haag.

Campagne ‘onze ervaring helpt jou verder’

In Den Haag bieden vier Haagse vrijwilligersorganisaties gratis onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen aan:

  • Kompassie, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • Senioren Collectief Haaglanden, voor senioren
  • Straat Consulaat, voor dak- en thuisloze mensen
  • Voorall, voor Hagenaars met een beperking

Deze organisaties hebben de krachten gebundeld voor de gezamenlijke campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’. In de campagne staan vrijwillige ervaringsdeskundigen van de vier organisaties centraal. Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website www.wijzijnervoorjoudh.nl

Contactgegevens

Heeft u een ondersteuningsvraag voor uzelf (of uw cliënt) of interesse in onze werkwijze? Neem dan contact op met Jimi de Graaf,  j.degraaf@kompassie.nl / (070) 427 32 40. U kunt ook mailen naar info@kompassie.nl

In het volgende filmpje komt onder andere Ertugrul aan het woord. Hij is door Kompassie ondersteund in het vinden van de juiste hulp:

Ook het volgende filmpje laat goed zien hoe de onafhankelijke cliëntondersteuning in Den Haag is georganiseerd en wat je eraan kunt hebben: