Samenwerking huisartsen

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen of klachten die zijn of haar gezondheid betreffen. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar ook klachten van psychische aard. In het laatste geval zal de huisarts zo nodig doorverwijzen naar de eerstelijnszorg (praktijkondersteuner of psycholoog) of in ernstiger gevallen direct naar de tweedelijnszorg.

Maar juist in een vroeg stadium, als de klachten en de bijkomende problemen nog te overzien lijken te zijn, is een doorverwijzing naar specialistische zorg niet aan de orde. Hier ziet Kompassie een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen erg laat bij ons aankloppen. Daarom werken we graag samen met de Haagse huisartsen, in het belang van de cliënt.

Maar ook in het belang van de huisarts ….

Over Kompassie

Kompassie is het stedelijke onafhankelijke steunpunt voor mentale gezondheid, voor Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Anno 2019 zijn er zo’n 70 ervaringsdeskundige vrijwilligers verbonden aan Kompassie, zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door een klein team van beroepskrachten. Kompassie geeft aanvullende zorg vanuit het perspectief van de cliënt, en behartigt de belangen van zowel de individuele bezoekers als de volledige GGz doelgroep.

De geboden ondersteuning is gratis en het is niet nodig om een afspraak te maken.

Wat biedt het steunpunt van Kompassie?

 • Emotionele ondersteuning (een luisterend oor);
 • Ondersteuning bij het ordenen van(financiële) administratie en bij regelzaken op het gebied van wonen, participatie, inkomen of een WMO-aanvraag;
 • Contact met lotgenoten;
 • Informatie over behandeling, zorg en welzijn;
 • Bemiddeling en doorverwijzing;
 • Coaching bij het vinden en behouden van zinvolle dagbesteding;
 • Ondersteuning van mantelzorgers GGz.

Preventieve werking

Onze ervaring door de jaren heen is dat psychische klachten veel invloed kunnen hebben op andere levensgebieden. Mensen raken bijvoorbeeld hun werk of relatie kwijt, moeten rond zien te komen van minder inkomen, verliezen het overzicht over hun administratie, ervaren moeilijkheden in het contact met familie en naasten etc. Door al in een vroeg stadium in contact te komen met mensen met (beginnende) psychische klachten, kunnen wij voorkomen dat problemen zich opstapelen. Alleen al het luisterend oor, dat wordt geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers die als geen ander begrijpen wat hun lotgenoot doormaakt, kan verlichting geven. Zo ontstaat er ruimte om stap voor stap de problemen aan te pakken, met steun van een vrijwilliger.

Wat levert het de cliënt op?

 • Praktische problemen, die de gezondheid van de cliënt belemmeren, worden bijtijds aangepakt.
 • De kans op (grotere) psychische problemen in de toekomst wordt beperkt.

Wat levert het de huisarts op?

 • De huisarts kan zich focussen op zijn eigen vak: diagnostisering en behandeling van lichamelijke en psychische klachten.
 • Factoren die de lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen belemmeren, maar niet door de huisarts zijn op te lossen (bv. schuldenproblematiek) worden door Kompassie aangepakt. Hierdoor zal de behandeling door de huisarts meer kans van slagen en sneller effect hebben.

Aanmelden

Bent u huisarts of praktijkondersteuner, en wilt u een cliënt aanmelden en/of eerst meer informatie over de mogelijke ondersteuning door Kompassie? Neem dan rechtstreeks contact op met Lidia da Graca of Justin Flipsen of bel (070) 427 32 40.