Crisiskaart

Veel mensen hebben de ervaring dat het tijdens een psychische crisis moeilijk is om snel adequate hulp te krijgen. Daarom is de Crisiskaart ontwikkeld. De Crisiskaart is bedoeld voor (ex-)cliënten uit de GGz, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg.

Over de Crisiskaart

De kern van de Crisiskaart is dat u een plan opstelt op het moment dat u helder voor ogen heeft wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Zo geeft u aan wat uw wensen zijn bij een eventuele crisis. Een groot voordeel is dat u zo invloed hebt op wat er gebeurt; u houdt zelf de regie.

Op de Crisiskaart komt onder meer te staan: hoe ziet een crisis eruit, hoe te handelen bij crisis, contactpersonen (familie/vrienden), medicatie, behandelaar(s) en wensen (wie draagt zorg voor uitkering, wie verzorgt de post, afzeggen werk/vrijwilligerswerk enzovoort). De Crisiskaart is een opvouwbaar kaartje van bankpasformaat.

Bekijk deze korte animatie:

 

Of luister naar het radio-interview bij Den Haag FM:

Op de website van de landelijke Crisiskaart is nog meer informatie te vinden: www.crisiskaart.nl

Ondersteuning

Kompassie biedt ondersteuning bij het maken en onderhouden van een crisiskaart. In een aantal gesprekken inventariseert u wat voor u belangrijk is als u in crisis raakt en wat men dan wel of niet moet doen. Uw privacy wordt gewaarborgd. Met personen en instellingen die van belang zijn worden afspraken gemaakt. Deze afspraken worden bekrachtigd met een handtekening van alle betrokkenen.

Voor informatie of een afspraak kunt u bellen met 070 – 427 32 40 en vragen naar Lidia da Graca. Mailen kan ook, naar crisiskaart@kompassie.nl