Nazorg

Het stoppen van de behandeling of begeleiding kan een spannende tijd zijn voor de cliënt. Om hen in deze fase bij te staan biedt Kompassie gratis ‘nazorgondersteuning’.

Na behandeling in de GGZ wordt het contact met de hulpverlening vaak beëindigd maar kunnen zich er nog wel problemen voordoen op verschillende levensgebieden. De beschikbare nazorg is meestal gericht op de medische en psychische aspecten en er is minder aandacht voor welzijn, wonen en werk, waardoor het lastig is om het oude leven te herpakken en deel te nemen aan de samenleving. Hierom is Kompassie gestart met het project Nazorg waarbij kwetsbare Haagse burgers ondersteund kunnen worden na hun behandeling door één van onze vrijwillige ervaringsdeskundigen.

De cliënt wordt gekoppeld aan een speciaal getrainde ervaringsdeskundige vrijwilliger. Samen plannen zij ondersteuningsafspraken om een oogje in het zeil te houden en de cliënt te ondersteunen bij het (her)pakken van grip op verschillende leefgebieden.

De (gratis) ondersteuning kan snel opgestart worden en is laagdrempelig. Je wordt gekoppeld aan een speciaal getrainde ervaringsdeskundige vrijwilliger en samen plan je ondersteuningsafspraken om een oogje in het zeil te houden en je te ondersteunen bij het (her)pakken van grip op verschillende leefgebieden. Zo kun je bijvoorbeeld ondersteund worden bij het uitbreiden van je netwerk, zoeken naar een zinvolle daginvulling, hulp bij praktische zaken of een luisterend oor. Zo werk je samen naar het verkleinen van de kans op terugval en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Meer weten of een afspraak maken?

De (gratis) ondersteuning kan snel opgestart worden en is laagdrempelig. Neem hiervoor contact op met Lidia of Justin via (070) 4273240 of aanmelding@kompassie.nl.