Collectieve belangenbehartiging

Kompassie coördineert de belangenbehartiging voor de GGZ-doelgroep in Den Haag.

Belangrijke elementen in belangenbehartiging

 • Het geluid laten horen van de GGZ-doelgroep / signalen bundelen en brengen op plekken waar ze gehoord worden
 • Vergroten van de zichtbaarheid van de GGZ-doelgroep in de samenleving
 • Werken aan een positieve beeldvorming van de GGZ-doelgroep
 • Bijdragen aan participatie, volwaardig burgerschap, eigen kracht en zelfregie: nadruk op mogelijkheden en talenten ipv op beperkingen
 • Opkomen voor belangen voor de doelgroep in nauwe samenwerking met de doelgroep of de doelgroep ondersteunen in het zelf opkomen voor eigen belangen (bijv. consequenties van eigen bijdrage helpen inzichtelijk maken)
 • Invloed uitoefenen op beleid m.b.t. de doelgroep: (tijdig) meepraten en meedenken over beleid van de gemeente en instellingen.

Sinds de zomer van 2012 komen de betrokkenen bij belangenbehartiging regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en signalen te bundelen, die worden doorgespeeld naar zorgaanbieders en gemeente. De bijeenkomsten worden goed bezocht en verlopen in een opbouwende sfeer van samenwerking. Deelnemers vinden het prettig met elkaar ervaringen uit te wisselen. Kompassie organiseert deze bijeenkomsten.

Deelnemers

 • Parnassia cliëntenraad
 • PsyQ cliëntenraad
 • i-psy cliëntenraad
 • Palier cliëntenraad
 • Jutters jongerenraad
 • MPPG REAKT cliëntenraad
 • SAC bewonersraad
 • MSS
 • Straatconsulaat