Organisatie

Medewerkers

De uitvoerende werkzaamheden van Kompassie worden verricht door (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Zij worden hierin ondersteund door een klein betrokken team van beroepskrachten. De begeleiding en coördinatie door de beroepskrachten is erop gericht de vrijwilligers in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

 • Jacqueline van den Bos | Directeur
 • Winonah Berk | Bureaumanager
 • Ronald Bakker | Begeleider steunpunt
 • Jimi de Graaf | Begeleider steunpunt
 • Diony van der Laan | Begeleider steunpunt
 • Eddie Dopmeijer | Herstelbegeleider
 • Lidia da Graca | Coördinator mantelzorg GGZ & herstelbevorderende ondersteuning
 • Lina Versteeg | Coördinator mantelzorg GGZ & herstelbevorderende ondersteuning
 • Justin Flipsen | Project- en procesmanager
 • Henriëtte van de Pol | Coördinator belangenbehartiging
 • Anne Helms | Beleid & onderzoek
 • Merel van Aardenne | Communicatie, innovatie & Mentale Agenda
 • Miranda Vogel | Training & voorlichting

Klik hier voor de contactgegevens van de betreffende medewerker.

Bekijk hier het organogram: Organogram Kompassie

Bestuur

Kompassie is een stichting, zij wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit:

 • Hans de Jong, voorzitter
 • Elly Spoelstra, secretaris
 • Hans Nieuwenhoven, penningmeester
 • Anneke van der Does, bestuurslid

Inhoudelijk jaarverslag

Sinds haar oprichting in 1998 stelt Kompassie jaarlijks een jaarverslag op waarin haar activiteiten kwalitatief en kwantitatief worden verantwoord. Hierin wordt ook het beleid voor de komende periode beschreven. De jaarverslagen zijn hier te vinden.

Financiële jaarverantwoording

Tevens stelt Kompassie jaarlijks een jaarrekening op. De jaarrekening is op te vragen via info@kompassie.nl