Links

Mentale Agenda

Op deze website vind je verschillende manieren die je verder kunnen helpen om je mentale gezondheid te versterken: een overzicht van activiteiten in Den Haag en kijk-, lees- en luistertips.


Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

info@nvzh.nl

Een samenwerkingsverband van zelfregie- en herstelinitiatieven verspreid over het hele land. Zij zetten zich in voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders.


MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort | 033 – 3032400

MIND is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de GGZ. We streven ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren. MIND is gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en brancheorganisaties.

MIND Atlas

Stationsplein 125 3818 LE AMERSFOORT | 033 – 3032400

Op de MIND Atlas vind je zo’n 450 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land. Ben je op zoek naar een organisatie bij je in de buurt, voor bijvoorbeeld (lotgenoten)contact, trainingen of advies? Zoek dan op locatie of soort organisatie en vind de organisatie die bij je past.

MIND Korrelatie | 033 – 3032400

Biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.


Anoiksis

Academisch Ziekenhuis Utrecht, Kamer B.01.3.38, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht | 088 – 7556368

Anoiksis is een onafhankelijke vereniging voor contact en onderlinge steun voor en door psychosegevoelige mensen. De hoofddoelstelling is het bevorderen van lotgenotencontact. Daarnaast geeft Anoiksis voorlichting en behartigt belangen van mensen met psychosegevoeligheid.


Angst Dwang en Fobie-stichting (ADF)

Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen | 0343 – 753009

De ADF-stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. Een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Ze streven naar meer openheid over – en meer begrip voor – angst- en dwangklachten.


Balans

Soestdijkseweg Zuid 217, 3721 AD Bilthoven | 030 – 2255050

Landelijke vereniging voor het versterken van de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, autisme en dyslexie. Ze informeren en ondersteunen ouders, bevorderen onderling contact en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap en behartigen de belangen van ouders en kind.


Caleidoscoop

Stationsstraat 79G, 3811 MH Amersfoort | 033 – 82 00 208

Caleidoscoop is de landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met een dissociatieve stoornis en hun naasten. Zij zijn een kleurrijke club die grotendeels draait op vrijwilligers. In de meeste gevallen hebben ze zelf ook een dissociatieve stoornis (gehad). Ervaringskennis en -deskundigheid is wat hen drijft. Zo kunnen ze lotgenoten en naasten (h)erkenning, kracht en steun bieden. Daarnaast maken ze dissociatieve stoornissen bekender en begrijpelijker en strijden voor meer en betere behandelmogelijkheden voor alle dissociatieve stoornissen.


Depressie Vereniging

Stationsplein 125, 3818 LE  Amersfoort | 088 – 505 4334

De Depressie Vereniging biedt lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen die een depressie hebben (gehad) en verzamelt ervaringskennis op het gebied van depressie. Ze bieden contactgroepen en contact met vrijwilligers om te praten over depressie telefonisch en online.


Indigo Preventie

Lijnbaan 4, 2512 VA Den Haag | 088 – 357 17 77

Iedereen kan bij Indigo terecht voor (gratis) cursussen, voorlichting en Basis GGZ-behandelingen. Zo wordt voorkomen dat problemen steeds erger worden. Indigo biedt ook gratis en anoniem online hulp aan voor angst, paniek, depressie en alcohol(verslaving) bij 50+.


Impuls & Woortblind

Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk | 033 – 247 34 84

Impuls & Woortblind is er voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Ervaringsdeskundigheid is hun kracht. Via de website delen ze die kennis met je. Ook kun je met vragen terecht bij ervaringsdeskundige contactpersonen. Ook komt Impuls & Woortblind op voor de belangen en rechten van de doelgroep.


MIND Naasten Centraal

Stationsplein 125, 3818 LE  Amersfoort | 0900 – 2546674

MIND Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Naastbetrokkenen, buren, vrienden en collega’s kunnen ook bij hen terecht.


Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen (LFOS)

Maliebaan 71L, 3581 CG Utrecht

Vereniging van cliëntgestuurde projecten zoals maatjesprojecten, wegloophuizen,  cliëntenbelangenbureaus, werkprojecten etc.


Stichting Naast

Ellermanstraat 19, 1114 AK Amsterdam | 070 – 416 17 81

Stichting Naast zet zich in voor naasten van verslaafden. Deze inzet bestaat enerzijds uit ondersteuning van de doelgroep zelf, als in de vorm van een zeer uitgebreid en gespecialiseerd hulpaanbod en het verbinden van de overheid, verslavingszorg en overige initiatieven, om ervoor te zorgen dat naasten van verslaafden een vaste plek krijgen binnen de GGZ.


Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht | 030 – 2311473

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging wil zelfbeschadiging als overlevingsstrategie erkend zien. Via lotgenotencontact proberen zij het isolement van mensen die zichzelf beschadigen en hun omgeving te doorbreken. Zo helpen ze eigen regie en eigen kracht te bevorderen. Ook willen ze stigma doorbreken en behartigen ze de belangen van lotgenoten en naasten vanuit ervaringsdeskundigheid.


Nederlandse Hyperventilatie Stichting

Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen-Rijsenburg | 0343 – 753010

De Nederlandse Hyperventilatie Stichting biedt voorlichting en hulp door ervaringsdeskundige vrijwilligers aan mensen die lijden aan hyperventilatie en aanverwante angst- en paniekklachten. Lotgenoten kunnen elkaar steunen, inspireren en hoop geven. Door ervaringen te delen help je elkaar verder.


Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Weltevreden 4C, 3731 AL De Bilt | 030 – 2299800

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt.


WEET Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen

Stationsweg 6b 3862 CG Nijkerk | 085 – 1304617

WEET is er voor mensen die te maken hebben met eetproblemen. In de eerste plaats voor patiënten zelf, en daarnaast ook voor ouders, familie, vrienden, docenten en andere naasten. WEET gelooft in de mogelijkheid om te herstellen van een eetstoornis wanneer er een adequate behandeling beschikbaar is. Een eerste stap naar goede zorg is goede informatievoorziening. WEET verstrekt onafhankelijke informatie over eetstoornissen en behandelmogelijkheden. De WEET-hulplijn biedt de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen en een luisterend oor.


Stichting Borderline

Postbus 1147, 3500 BC Utrecht | 088 – 5054348

Patiëntenorganisatie die de belangen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis behartigt. Door het geven van informatie en voorlichting aan verschillende doelgroepen, proberen zij een genuanceerder beeld te geven van deze problematiek. Stichting Borderline verzorgt lotgenotencontact, geeft advies en biedt schriftelijke en mondelinge informatie.


Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht | 030 – 271 23 18

De LSFVP biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de GGZ.


Stichting Weerklank

Vivaldistraat 16, 7442 GN Nijverdal

Stichting Weerklank is een stichting voor en door mensen die stemmen horen en/of bijzondere psychische ervaringen, psychotische belevingen en buitenzintuiglijke ervaringen hebben (gehad). Stichting Weerklank biedt via ervaringsdeskundige vrijwilligers telefonisch en per e-mail hulp en onderlinge steun aan. Stichting Weerklank ondersteunt zelfhulpgroepen.


Plusminus – leven met bipolariteit

Stationsplein 125, 3818 LE  Amersfoort | 033 – 3032350

Plusminus  is de vereniging voor en van mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. Plusminus biedt op verschillende manieren contact met lotgenoten, omdat het fijn is om (h)erkenning te vinden bij anderen. Dit kan via individueel contact, maar ook in groepen op regionaal en landelijk niveau.


MIND Ypsilon

Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag | 088 – 0002120

MIND Ypsilon steunt, adviseert en informeert familieleden en naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. En komt op voor hun belangen. Ook biedt Ypsilon lotgenotencontact, telefonisch en online advies.


Per Saldo

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht | 0900 – 742 48 57

Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Ze geven advies, ondersteunen en komen op voor de belangen.


Nationale hulpgids

Vraag-en-aanbodwebsite voor het vinden van zelfstandige hulpverleners. Dé marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, begeleiding en meer


Zorgwijzer

Informatie over bekende en minder bekende ziektes en aandoeningen, het basispakket van de zorgverzekering, het eigen risico, zorgtoeslag etc. Daarnaast het laatste nieuws omtrent het zorgverzekeringsstelsel en verzamelde klantbeoordelingen. In december ris het mogelijk de diverse zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken op basis van dekking, klanttevredenheid en premie.


Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Het CIZ onderzoekt zorgvuldig of iemand recht heeft op langdurige zorg. Dit valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Met een indicatie van het CIZ weet je hoeveel zorg je kunt krijgen en in welke vorm. Op de website kun je de Wlz-check doen. De uitkomst van de Wlz-check laat zien of het zinvol is om een Wlz-aanvraag te doen. Zo ja, dan kun je meteen starten met de aanvraag.