Wat doen wij?

Als onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid in Den Haag, is Kompassie een zinvolle aanvulling op de bestaande organisaties. Kompassie werkt vanuit cliëntperspectief. De dienstverlening wordt geboden door ervaringsdeskundigen en richt zich op versterking en herstel van álle Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten.

Dit doen we op de volgende manieren

  • Informeren
  • Adviseren
  • Praktische ondersteuning
  • Emotionele ondersteuning
  • (Collectieve) belangenbehartiging

Wat biedt het steunpunt?

Op het Steunpunt is ruimte om even te spreken met een lotgenoot die een luisterend oor. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning, zoals:

  • Ondersteuning bij het ordenen van (financiële) administratie en bij regelzaken op het gebied van wonen, participatie en inkomen;
  • Aanvraag of afwikkeling van een uitkering;
  • Hulp bij brieven en formulieren;
  • Informatie over en eventueel bemiddeling naar andere organisaties, voor specifieke hulp of zorg;
  • Gratis folders over behandeling, zorg en welzijn. Ook kunnen er boeken, tijdschriften en brochures worden ingezien.

Wat biedt Kompassie verder?

Activiteitencoaching
Het blijkt vaak lastig te zijn om geheel op eigen kracht antwoord te vinden op zingevingsvragen. De ondersteuning van een lotgenoot kan hierbij helpen, bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van een geschikte vrijwilligersplek, een cursus of een activiteit.

Collectieve belangenbehartiging
Kompassie coördineert de belangenbehartiging voor de GGZ-doelgroep in Den Haag. Signalen worden gebundeld en besproken met zorgaanbieders en gemeente.

Crisiskaart
Onze ervaringsdeskundige Crisiskaartconsulenten kunnen ondersteunen bij het opstellen van een Crisiskaart. De Crisiskaart is een gevouwen kaart op bankpasformaat, die de kaarthouder altijd bij zich draagt. Hierop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen óf laten als de kaarthouder een psychische crisis doormaakt. Zo behoudt de kaarthouder de regie, ook als deze op dat moment zijn of haar wensen niet meer kan verwoorden. Crisissituaties kunnen zo worden voorkómen of verlopen minder heftig.

Lotgenotengroepen
Via Kompassie kunt u in contact komen met lotgenotengroepen. Hierbij werkt Kompassie samen met diverse landelijke lotgenotenverenigingen.

Mantelzorgondersteuning GGZ/Ondersteuning naasten
Ook familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen bij Kompassie terecht voor informatie en advies, praktische ondersteuning en een luisterend oor. Op diverse momenten in de week kan een afspraak worden gemaakt met één van de familie-ervaringsdeskundige vrijwilligers. Daarnaast organiseert Kompassie familieavonden die in het teken staan van informeren en ontmoeten van lotgenoten in een ontspannen sfeer.

Nazorg
Het afronden van een behandeling kan een spannende tijd zijn. Ook dan kan een ervaringsdeskundige vrijwilliger u ondersteunen bij het (her)pakken van grip op verschillende leefgebieden. U kan bijvoorbeeld worden ondersteund bij het uitbreiden van uw netwerk, het vinden van een zinvolle daginvulling, bij praktische zaken of door een luisterend oor. Zo werkt u samen aan het verkleinen van de kans op terugval en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO GGZ
Getrainde vrijwilligers ondersteunen bij (de voorbereiding op) een WMO-aanvraag. Samen met u gaan ze op zoek naar de best passende hulp en desgewenst zijn zij aanwezig tijdens het beoordelingsgesprek (keukentafelgesprek) met de gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ondersteuning en advies bij het persoonsgebonden budget

Samenwerking huisartsen
In een vroeg stadium, als de klachten en de bijkomende problemen nog te overzien lijken te zijn, is een doorverwijzing naar specialistische zorg nog niet aan de orde. Hier ziet Kompassie een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen erg laat bij ons aankloppen. Daarom werken we graag samen met de Haagse huisartsen, in het belang van de cliënt. Maar ook in het belang van de huisarts ….

Voorlichting aan derden
De voorlichtingsgroep bestaat uit getrainde vrijwilligers. Zij hebben inzicht verkregen in hun eigen herstelproces en hebben geleerd hoe zij hun ervaringskennis kunnen inzetten voor anderen. Voorlichting over het leven met een psychische kwetsbaarheid en de impact ervan wordt gegeven aan bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, huisartsen, instanties en scholen.

Wachttijdondersteuning
Het kan gebeuren dat u lang moet wachten wanneer u zich eenmaal heeft aangemeld voor behandeling bij een GGZ-instelling. Tijdens deze periode van wachten kunt u bij Kompassie terecht voor ondersteuning op meerdere levensgebieden, opdat uw situatie in elk geval niet verslechterd.

Wat doen wij?

In dit korte filmpje, gemaakt door onze eigen medewerkers en vrijwilligers, krijgt u een goed beeld van wat we doen, voor wie we dat doen en hoe we dat doen:

Waar kunt u ons vinden?

Laan 20, 2512 GN  Den Haag

Daarnaast organiseert Kompassie spreekuren elders in de stad, zodat onze laagdrempelige dienstverlening in de eigen wijk te vinden is. Adressen en tijden zijn te vinden onder spreekuren.

Radio-interview

Beluister hier het radio-interview over Kompassie bij Den Haag FM.