Over Ons

Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. Bij Kompassie werken ervaringsdeskundige vrijwilligers die graag met u in gesprek gaan. Ook zet Kompassie zich in voor de collectieve belangenbehartiging van de GGZ-doelgroep in Den Haag.

Kompassie is er voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ook staan wij klaar voor direct betrokkenen. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van situaties die lastig voor u zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, de WMO, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg.

De vrijwilligers helpen u graag en geduldig op de goede weg. Doordat zij zelf ervaring hebben met de GGZ kunnen zij zich goed in uw situatie inleven en meedenken. Bij Kompassie kunt u met uw verhaal terecht. Hiervoor wordt de tijd genomen. 

Wat maakt Kompassie bijzonder?

  • De ondersteuning is gratis
  • Iedereen met een psychische kwetsbaarheid is welkom
  • (Ervarings-)deskundigen helpen u graag