Mantelzorgondersteuning GGZ

Naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid vormen een specifieke groep binnen de mantelzorgers, met eigen behoeften. Psychische problematiek raakt namelijk niet alleen de persoon zelf, maar ook partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen.

Voortdurende zorg(en), onvoorspelbaarheid, onbegrip van de omgeving, maar ook onmacht en verdriet kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen wat vaak ten koste gaat van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben. Dit alles kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten, maar ook gevoelens van eenzaamheid.

Ondersteuning naasten

Mantelzorgers GGZ kunnen bij Kompassie terecht voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. Deze ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie, is kosteloos en er zijn geen wachtlijsten. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet. Benieuwd naar onze familiecoaches? Zij stellen zich hier voor.

Voor het maken van een afspraak met een familiecoach kunt u een mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl of neem direct contact op met Lidia da Graca (06-26906896) of Lina Versteeg (06 43 96 80 53).

Bekijk ook deze video waarin wij meer vertellen over het belang van ondersteuning aan naasten, onze werkwijze, de inzet van ervaringsdeskundige familiecoaches en de samenwerking met Gemeente Den Haag en netwerkpartners.

Op de wegwijskaart voor naasten, ontwikkeld door Kompassie, PEP Den Haag en het Haags Steunsysteem, kunnen familie/naasten in 1 oogopslag de hulpmogelijkheden zien voor mantelzorgers GGZ.

Familieavonden

Tien keer per jaar organiseert Kompassie speciaal voor mantelzorgers GGZ een familieavond. Deze avonden staan in het teken van informeren en ontmoeten van lotgenoten in een ontspannen sfeer. De mantelzorgers krijgen een lichte maaltijd aangeboden en er komt een spreker. Tussendoor en na afloop is er gelegenheid om ervaringen te delen op informele wijze.

Aan iedere familieavond is een thema verbonden. Deze thema’s worden gekozen naar aanleiding van wat de familiecoaches tegenkomen of waar de ggz-mantelzorgers behoefte aan hebben. Hiervoor zoekt Kompassie de samenwerking met andere organisaties op, om zo inhoud te geven aan de familieavonden. Denk hierbij aan Ypsilon of LSFVP (Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon).

Houd de agenda in de gaten voor de datum en het thema van de eerstvolgende familieavond.

Nieuwsbrief

Maandelijks verstuurt Kompassie een nieuwsbrief naar mantelzorgers GGZ met de laatste nieuwtjes, activiteiten en initiatieven die er in en rondom Den Haag worden georganiseerd. Speciaal voor familieleden en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, omdat ze wel wat ondersteuning, afleiding en/of een luisterend oor kunnen gebruiken.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan elke maand in uw mailbox ontvangen? Vul dan hieronder uw e-mailadres in:

Verhalen van mantelzorgers GGZ

Chantal (25) groeide op met een vader die worstelde met borderline en verslaving. Ze was het middelste kind, met een oudere broer en een broertje dat na haar is geboren. In een gezin waar het vooral heel gezellig was met z’n vieren, als papa niet thuis was. Gelukkig was hij dat ook bijna nooit. Hij was altijd aan het werk…Vooral de spanning en onzekerheid waren zwaar. “Maar nog steeds mag niemand hem alcoholist noemen.” Lees verder.