Persoonsgebonden budget (pgb)

Wilt u gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Wij helpen u hiermee.

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een som geld waarmee u zorg of hulp kunt inkopen. Als u in het dagelijkse leven beperkingen ondervindt op grond van ziekte, ouderdom of een handicap, heeft u volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ)  recht op zorg. Deze zorg kunt u in natura krijgen van een zorginstelling (bijvoorbeeld GGz-instelling of thuiszorgorganisatie) of u kunt ervoor kiezen uw zorg zelf te regelen en in te kopen met een PGB.

Sinds 1 januari 2015 krijgen budgethouders hun PGB niet meer op de eigen bankrekening gestort, maar gaan de betalingen via de SVB. Als de zorgovereenkomst is goedgekeurd door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Wet langdurige zorg), gaat de SVB over tot betaling.

U kunt een afspraak maken voor ondersteuning en advies bij het PGB, via 070 – 427 32 40 of per mail via info@kompassie.nl.

Uw keuze

Een PGB kan een goed alternatief voor zorg in natura zijn. In veel gevallen kunt u met uw indicatiebesluit kiezen, of u zorg in natura wilt krijgen waarbij de zorginstelling de zorg rechtstreeks levert, of een PGB waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. De voordelen van een PGB zijn dat u zelf kunt bepalen door wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg geleverd wordt.  U kunt hulp inhuren bij een instelling, particulier bureau of zelfstandig werkende begeleider, maar ook van een familielid, vriendin of de buurman. Met een PGB moet u wel zelf personen werven, afspraken maken, de (loon-)administratie bijhouden en verantwoording afleggen over uw uitgaven. Als u kiest voor zorg in natura hoeft u weinig zelf te regelen en geen administratie bij te houden. Nadelen kunnen echter zijn, dat u minder invloed heeft op het tijdstip wanneer de hulp geleverd kan worden, dat er kans is op wisselende begeleiders en dat er wachtlijsten kunnen zijn. Het is ook mogelijk dat het niet klikt tussen de begeleider en u. U heeft de begeleider niet zelf kunnen uitzoeken.

Wie komt in aanmerking voor een PGB?

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont en bepaalde zorg nodig heeft kan een PGB aanvragen. U moet wel een indicatie hebben voor de zorg die u wilt hebben. Dat wil zeggen: een onafhankelijke instantie moet vaststellen wat voor soort zorg u nodig heeft. Het PGB is niet aan leeftijd gebonden. Het is zowel bedoeld voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar, als voor volwassenen die zelfstandig of bij hun ouders wonen. Als u in een erkende instelling verblijft heeft u geen recht op een PGB.

Wat voor zorg kan je inkopen met een PGB?

Er kunnen verschillende vormen van zorg worden ingekocht met het PGB:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Tijdelijk verblijf (logeeropvang).