Voorlichting

Kompassie verzorgt op aanvraag presentaties, workshops of gastlessen aan loketmedewerkers,
sociaal casemanagers, MBO- en HBO studenten in zorg en welzijn, politieagenten-in-opleiding, vrijwilligers die veel in contact komen met de doelgroep etc.

Onze voorlichtingsgroep bestaat uit tien vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met de GGz en deze ervaring wensen in te zetten voor anderen. Zij hebben allen een hersteltraining gevolgd, waardoor zij inzicht hebben verkregen in hun eigen herstelproces, hebben geleerd wat hun eigen ervaringskennis is en hoe deze voor anderen kan worden ingezet.

Doelstelling

Voorlichting over en door mensen met een psychische kwetsbaarheid dient meerdere belangen:

  • Burgers maken kennis met en krijgen een (reëler) beeld van wat mensen met een psychische kwetsbaarheid meemaken en hoe zij hiermee omgaan;
  • Professionals worden bewust gemaakt van hun gedrag en houding, en welk effect dit kan hebben op iemand met een psychische kwetsbaarheid;
  • De voorlichters zèlf doen relevante ervaring op welke hen sterkt in hun zelfvertrouwen en herstel.

Werkwijze

Het programma wordt altijd geheel op maat gemaakt. De groepsgrootte, doelgroep en het doel van de voorlichting kunnen immers uiteenlopen. Daarbij is voorlichting geen eenrichtingsverkeer, bij voorkeur brengen wij een dialoog tot stand waarbij negatieve maar zeker ook positieve ervaringen met elkaar worden gedeeld.

Hoe interactief de bijeenkomst wordt hangt een beetje af van de opdracht: binnen een workshop proberen we altijd een aantal oefeningen in te bouwen, een hoorcollege biedt hier minder ruimte voor, maar ook dan gaan we graag het gesprek met het publiek aan en ondersteunen we ons verhaal met aansprekende videofragmenten.

Heeft u als organisatie interesse in voorlichting?

Indien u geïnteresseerd bent in een voorlichting of hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Miranda Vogel, projectadviseur, via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl

Wilt u ons voorlichtingsteam komen versterken?

Neem dan eveneens contact op met Miranda Vogel, projectadviseur, via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl