Lotgenotengroepen

Het kan steunend zijn om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen te delen. Door in contact te komen met lotgenoten kun je (h)erkenning en steun vinden. De groepen worden soms aangeboden door Kompassie maar ook door (landelijke) verenigingen en organisaties.

Op dit moment zijn bij Kompassie de volgende lotgenoten- en naastengroepen actief en open voor deelname:

ADHD
Autisme
Depressie
OCD
Suïcidale gedachten
Naasten van mensen met suïcidale gedachten
Naasten van mensen met autisme
Naasten van mensen met een psychosegevoeligheid
Naasten GGZ

Meer informatie

Wil je zelf een lotgenotengroep starten, dan stelt Kompassie graag ruimte, kennis en ervaring beschikbaar. Meer weten? Neem contact op met Henriëtte van de Pol. Mail naar h.vandepol@kompassie.nl. Of bel naar (070) 427 32 40.


Lotgenotengroepen bij Kompassie

Waarover Meer informatie Wanneer Aanmelden
ADHD

Kom in contact met mede AD(H)D’ers. 4e maandag van de maand
(19.30 – 21.30 uur)
Roelf Renkema
06-42330373 (app of sms) of e-mail
Autisme

Lotgenotengroepen, bijeenkomsten en spelletjesavonden voor mensen met autisme en hun naasten. 2e week van de maand op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. e-mail
Autisme

Gespreksgroep voor én door volwassen autisten. De activiteiten richten zich op normaal- tot hoogbegaafde mensen. 3e dinsdag van de maandag e-mail
Depressie

Supportgroep om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe om te gaan met depressie. Iedere groep heeft twee gespreksbegeleiders die zelf ook een depressie hebben meegemaakt. 1e woensdag van de maand (19.15 – 21.45 uur)
2e maandag van de maand (19.30 – 21.30 uur)
1e donderdag van de maand (19.30 – 21.30 uur)
e-mail
Suïcidale gedachten

In groep Over leven ontmoeten mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten elkaar. Het gewoon kunnen praten over je gedachten kan een enorme opluchting zijn. Niet alleen omdat je de gedachten uitspreekt, maar ook omdat niemand je veroordeelt. In de groep vind je begrip en herkenning. 1 x per 2 weken op vrijdag (10.00 – 12.00 uur) Aanmelden
OCD

Bij de lotgenotengroep Dwang bieden we een veilige setting, waar je open kunt praten met mensen die je begrijpen omdat ze ook last hebben van dwangklachten. We weten hoe het is. 1e maandag van de maand
(19.30 – 21.30)
e-mail

Lotgenotengroepen voor naasten

Waarover Meer informatie Wanneer Aanmelden

Naastengroep GGZ

Kompassie biedt naastengroepen voor familie en naasten van ieder met een psychische kwetsbaarheid. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Bijeenkomsten op diverse tijdstippen e-mail

Naastengroep Autisme

Kompassie biedt naastengroepen voor familie en naasten van mensen met autisme. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers Bijeenkomsten op diverse tijdstippen e-mail

Psysalon, voor naasten GGZ

Een Psysalon is een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun partners, familieleden, vrienden, professionals en iedereen die zich betrokken voelt en interesse heeft in het thema van die bijeenkomst. ongeveer 3 keer per jaar e-mail

Naasten met suïcidale gedachten

Bij de lotgenotengroep Mee Leven ontmoeten mensen, waarvan iemand in hun directe omgeving te maken heeft met suïcidale gedachten elkaar. Tijdens de bijeenkomsten gaan zij met elkaar in gesprek over hun gedachten en hoe zij zich nu voelen. Het gewoon kunnen praten over wat het met jou doet als naaste, kan een enorme opluchting zijn. In de groep vind je begrip en herkenning, want je bent niet de enige die in deze situatie zit.

1x per 2 weken op zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur
(vanaf 30 september 2023)

Aanmelden

 


Gehoord en gezien

Een verkenning naar lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: onderzoek en ervaringen van deelnemers

Hoewel lotgenotengroepen al lang bestaan, bestaan de nodige vooroordelen over deze vorm van informele zorg. Er wordt soms gedacht dat het sleur- en treurgroepen zijn, waar mensen alleen maar slechter van worden. De praktijk laat zien dat het tegendeel waar is: deelnemers aan een lotgenotengroep ervaren her- en erkenning bij andere mensen met dezelfde kwetsbaarheid. Een deelnemer verwoordt het als volgt: “Toen ik de verhalen van anderen hoorde dacht ik: ‘Hé, dat heb ik ook.’ Die herkenning was zó fijn.”

Wil je meer lezen over lotgenotencontact, welk onderzoek er is gedaan en welke positie lotgenotengroepen innemen binnen de zorg, lees dan hier de uitgebreide verkenning over de actuele stand van zaken en ervaringen van deelnemers.

Download artikel in pdf