ANBI

Stichting Kompassie staat bij de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om instellingen, zoals Kompassie, financieel te ondersteunen.

Publicatieformulier Kompassie 2020

Contactgegevens

Laan 20
2512 GN  Den Haag
(070) 427 32 40
info@kompassie.nl
www.kompassie.nl

RSIN 816173539