Een rondgang langs zelfregie- en herstelorganisaties: 10 kenmerken in de praktijk

De IZA-werkgroep formuleerde 10 kenmerken voor laagdrempelige steunpunten. Zelfregie en herstelinitiatieven geven vorm aan deze kenmerken. Dit is belangrijk. Want náást goede zorg moet er ook ruimte zijn voor maatschappelijk en persoonlijk herstel. Op je eigen tempo en in wederkerigheid met anderen.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom een van de afspraken om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelinitiatieven. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? De Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel maakte een rondgang langs 10 zelfregie- en herstelorganisaties, waaronder Kompassie, en keek hoe zijn dit doen. Op hun eigen manier in hun eigen context.

In deze publicatie lees je in 10 voorbeelden hoe deze zelfregie en herstelorganisaties dat doen.

De 10 kenmerken:

  1. Het is voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk en in het bijzonder voor mensen met (ernstige/langdurige) psychische (de EPA-doelgroep) en/of sociaal-emotionele kwetsbaarheid en hun naasten
  2. Het steunpunt is gericht op leren, herstel en ontwikkeling, dit gaat verder dan alleen een luisterend oor en koffie
  3. Zowel bezoekers/deelnemers als medewerkers hebben iets te halen én te brengen. Er is sprake van co-creatie en gezamenlijk eigenaarschap
  4. De ondersteuning krijgt vorm vanuit de behoeften van de mensen
  5. Wij zien elkaar als mens, niet als cliënt of hulpverlener
  6. Er is sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid, op basis van wederzijds begrip, herkenning en erkenning
  7. Er wordt gewerkt vanuit ‘wat past bij jou’, zonder stappenplannen of protocollen, er is een aanbod van methodische zelfhulp dat zich vanuit co-creatie en peer-support steeds verder ontwikkelt
  8. In het steunpunt komt collectieve ervaringskennis samen
  9. In het initiatief zijn ervaringsdeskundigen en/of ervaringswerkers in de lead
  10. Er is samenwerking met de formele en informele ketenpartners zodat makkelijk afstemming kan plaatsvinden en mensen wanneer nodig kunnen worden gekoppeld aan de voor hen juiste persoon