Familieavond ‘Wie kan mij helpen?’

Een dierbare met psychische problemen of verslaving is moeilijk te accepteren en kan ingrijpende gevolgen hebben. De behandeling kan lang duren en soms is er sprake van chronische of terugkerende klachten. Familie en naasten kunnen zich teleurgesteld of boos voelen. Over het resultaat van de behandeling, de reacties van andere familieleden, het gebrek aan informatie of de bejegening door hulpverleners.

Over de bijeenkomst

De gastspreker van deze familieavond is Wim van Lierop, familievertrouwenspersoon van Parnassia (Haaglanden).

Aan de hand van onder andere praktijkvoorbeelden zal hij vertellen hoe je als familie/naasten van iemand die in een GGZ-behandeling zit, betrokken kan worden/blijven. In de praktijk blijkt dat dit een lastige situatie blijft en veel vragen oproept. Kompassie biedt hierom de mogelijkheid om hier vragen over te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Deelname is gratis!

Aanmelden is verplicht. Klik op aanmelden of stuur een mail naar mantelzorg@kompassie.nl.

Aanmelden