Hotelouders | Wijkz

Hoteloudergroep start in oktober, aanmelden kan nu.

Vanaf woensdag 12 oktober start Wijkz met een nieuwe hoteloudergroep. Deze training is gericht op ouders met thuiswonende 18+ kinderen (jongvolwassenen).
Deze jongvolwassenen ervaren op meerdere leefgebieden problemen en zijn zorgmijdend. Te denken valt aan problemen met school en werk, vrijetijdsbesteding, middelengebruik. In de relatie ouder-kind zijn veel spanningen die uitwerken binnen het gezin. We ondersteunen de ouder(s) in de ouderrol, bieden inzicht en voorlichting (welke hulp is er voor deze jongvolwassenen) en er is lotgenotencontact.
Aanmelding en intake wordt vooraf gedaan waarin voorwaarden en nadere afspraken worden gemaakt.

Het zijn 8 bijeenkomsten van 2 uur.

Locatie: Centrum Piet Vink, Laan van Hoornwijck 260 Den Haag
Tijdstip: Woensdagavond 18.30 uur – 20.30 uur

Aanmelden en informatie kan via Suzanne Vink (06-51689852), email: s.vink@wijkz.nl en Tineke Pannebakker (06-33319304), email: t.pannebakker@wijkz.nl