Kompassie jaarbeeld 2018

Het jaarbeeld van Kompassie schetst in 10 bladzijden onze activiteiten in het jaar 2018 en wat dat heeft opgeleverd.

Download hier het volledige document:

Kompassie jaarbeeld 2018

Veel leesplezier!