Zó gaat Kompassie vanaf 2 juni weer open (bekijk ook het filmpje)

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is Kompassie weer open op afspraak

Met ingang van dinsdag 2 juni 2020 zal Kompassie weer toegang verschaffen aan Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten.

Naast de algemene maatregelen die gelden voor alle inwoners van Nederland hebben we gekeken welke maatregelen er nodig zijn om de ondersteuning binnen ons eigen pand weer op te kunnen starten. We hebben ons pand zó ingericht dat aan alle voorwaarden van het RIVM wordt voldaan en de ruimte een veilige plek is, voor zowel medewerkers, vrijwilligers als bezoekers.

In dit filmpje laten we kort zien wat er zoal veranderd is:

https://www.youtube.com/watch?v=DNMqcjmDj5w

Vrijwilligers en medewerkers houden zich aan de Corona handleiding van Kompassie.

Voor bezoekers gelden de volgende huisregels:

  • U wordt alléén geholpen op afspraak, van maximaal 45 minuten.
  • Deze afspraak kan telefonisch worden gemaakt, via het algemene telefoonnummer (070) 427 32 40.
  • Het steunpunt biedt ruimte aan maximaal 5 bezoekers tegelijk. Kom dus alleen.
  • Bij de deur wordt geïnformeerd naar uw gezondheid. Bij verkoudheid, koorts of hoesten kunt u niet naar binnen en maken we een andere afspraak.
  • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
  • U volgt de looproute, deze is aangegeven met rode tapijttegels.
  • U houdt 1,5 afstand van andere bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.
  • U verlaat het pand via de zijingang.

Wij hopen u spoedig weer te zien.

Bel ons gerust voor een afspraak óf als u behoefte heeft aan telefonische ondersteuning.

 

Met vriendelijke groet,

team Kompassie