Kompassie wint GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. Daarom reikt zorgverzekeraar VGZ – in samenwerking met MIND – jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven. Dit is een geldprijs waarmee ze herstelinitiatieven steunen, zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden.

De geldprijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC van Coöperatie VGZ één euro afdragen. Dat maakt samen een mooi bedrag wat wordt verdeeld onder de ingediende herstelinitiatieven.

Dit jaar hadden er 11 initiatieven, waaronder Kompassie, een bedrag gewonnen. Hoeveel dat was wisten we van te voren niet, bovendien kon er op de dag van de prijsuitreiking nog door 3 initiatieven een bonus van €2.500,- bij verdiend worden door middel van een pitch van 2 minuten.

Woensdag 31 oktober was het zover. We hadden een aanvraag ingediend voor het project ‘Durf te schrijven’. Een training Schrijven die we willen ontwikkelen samen met een professionele auteur, voor mensen die al wat verder in herstel zijn. Omdat schrijven je kan helpen bij je herstel én heel plezierig is om te doen. Als je maar durft… Voor de pitch had één van onze vrijwilligers zijn Herstelsprookje geschreven:  ‘De Bever zonder tanden’. Zijn performance op het podium van VGZ in Arnhem was overtuigend genoeg om de extra bonus in ontvangst te kunnen nemen. Bovendien was ons al het volledige bedrag van de aanvraag toegekend. Dus: we kunnen aan de slag, met deze mooie training, die in eerste instantie bedoeld is voor onze eigen fantastische vrijwilligers. Maar natuurlijk ook open staat voor andere psychisch kwetsbare mensen uit Den Haag die hier interesse voor hebben.

Meer informatie? Neem contact op met Miranda Vogel, m.vogel@kompassie.nl of 06 – 81 71 96 00.