Lotgenotengroepen: sleur- en treurgroepen, of belangrijke pijler voor herstel?

Gehoord en gezien | Een verkenning naar lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: onderzoek en ervaringen van deelnemers

Door: Nathalie Kelderman

Hoewel lotgenotengroepen al lang bestaan, bestaan de nodige vooroordelen over deze vorm van informele zorg. Er wordt soms gedacht dat het sleur- en treurgroepen zijn, waar mensen alleen maar slechter van worden. De praktijk laat zien dat het tegendeel waar is: deelnemers aan een lotgenotengroep ervaren her- en erkenning bij andere mensen met dezelfde kwetsbaarheid. Een deelnemer verwoordt het als volgt: “Toen ik de verhalen van anderen hoorde dacht ik: ‘Hé, dat heb ik ook.’ Die herkenning was zó fijn.”

Wil je meer lezen over lotgenotencontact, welk onderzoek er is gedaan en welke positie lotgenotengroepen innemen binnen de zorg, lees dan hier de uitgebreide verkenning over de actuele stand van zaken en ervaringen van deelnemers.

Download het artikel in pdf