Verslaglegging Reisconferentie Taskforce GGz

Ruim een maand geleden, op een warme dag, vond in Ede de afsluitende Reisconferentie van de Taskforce GGz plaats. Onze coördinator mantelzorg GGz, Rita van Maurik, gaf daar een workshop samen met Natasja Sinkeldam van de gemeente Den Haag.

Haar verhaal kunt u via deze link nalezen:

http://www.platformggz.nl/lpggz/download/common/verslag-workshop-reisconferentie-a2.pdf

Ook alle andere verslagen van de conferentie staan op de website van MIND en zijn te bereiken via deze link: http://www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio/taskforce_ggz/verslagen_reisconferentie_22_juni_2017

Het zijn interessante verhalen over en goede voorbeelden van de samenwerking van cliënten- en familieorganisaties en gemeenten. Ze komen uit Den Haag, Deventer, Friesland, Zwolle, Wageningen, Roosendaal, Midden-Holland, Amsterdam-Zuid en Utrecht. Initiatieven die u kunnen inspireren om als cliënten- of familieorganisatie mee te gaan praten bij de gemeente en als gemeente om de participatie en medezeggenschap van mensen met een psychische kwetsbaarheid inhoud te gaan geven. Om samen op reis te gaan!

Vergeet daarbij niet het koffertje dat aan het eind van de conferentie werd uitgereikt. De inhoud daarvan kan u verder op weg helpen: http://www.platformggz.nl/reiskoffer