Lotgenotengroepen: sleur- en treurgroepen, of belangrijke pijler voor herstel?

Gehoord en gezien | Een verkenning naar lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: onderzoek en ervaringen van deelnemers

Door: Nathalie Kelderman

Hoewel lotgenotengroepen al lang bestaan, bestaan de nodige vooroordelen over deze vorm van informele zorg. Er wordt soms gedacht dat het sleur- en treurgroepen zijn, waar mensen alleen maar slechter van worden. De praktijk laat zien dat het tegendeel waar is: deelnemers aan een lotgenotengroep ervaren her- en erkenning bij andere mensen met dezelfde kwetsbaarheid. Een deelnemer verwoordt het als volgt: “Toen ik de verhalen van anderen hoorde dacht ik: ‘Hé, dat heb ik ook.’ Die herkenning was zó fijn.”

Wil je meer lezen over lotgenotencontact, welk onderzoek er is gedaan en welke positie lotgenotengroepen innemen binnen de zorg, lees dan hier de uitgebreide verkenning over de actuele stand van zaken en ervaringen van deelnemers.

Download het artikel in pdf

Vanaf 30 augustus nieuwe groep voor naasten van mensen met suïcidale gedachten

Dinsdag 30 augustus start het Suïcide Preventie Centrum een nieuwe groep voor naasten van mensen met suïcidale gedachten. De groep komt 1 keer in de twee weken bij elkaar bij Kompassie.

Soms komt het voor dat je met je verhaal, je gedachten en je vragen niet terecht kunt bij een hulpverlener of bij iemand in je omgeving. Dat kan omdat je het niet wilt, je wilt je omgeving niet belasten met dat wat jou bezighoudt. Het kan ook zijn dat je geen antwoorden krijgt op je vragen of niet weet aan wie je die vragen kunt stellen. Het praten over je naaste met suïcidale gedachten kan veel opluchting brengen, net als het praten over wat dat met jou doet. Het onbevangen praten over wat je bezighoudt met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt/meemaakt kan erg fijn zijn. Daarnaast is het ontmoeten van mensen die hetzelfde meemaken als jij een verademing, je bent niet de enige die hiermee rondloopt.

Meer informatie en aanmelden