Campagne de Vraag van je leven

Integrale aanpak in strijd tegen suïcide, regio’s aan zet

Tegelijkertijd inzetten op het trainen van gatekeepers, het optimaliseren van ketenzorg, aandacht voor specifieke risicogroepen en het voeren van een publiekscampagne is de kern van het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet Community-model) waar zes regio’s in Nederland aan meedoen. Effectieve suïcidepreventie vraagt om een scala aan interventies die gelijktijdig worden uitgevoerd. Komende week start in deze regio’s de publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’. De campagne is een belangrijk onderdeel van de aanpak die door 113 Zelfmoordpreventie samen met zes proeftuinregio’s in Nederland wordt uitgevoerd.

Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’

De campagne draagt bij aan het doorbreken van het taboe op praten over suïcide. En laat zien dat je het verschil kan maken door een vraag te stellen. Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt.

De campagne ‘Stel de vraag van je leven’ krijgt volop aandacht in de zes regio’s met posters in bushokjes maar ook in stadskantoren, bibliotheken, bij politiebureaus, middelbare scholen, apotheken, wijkcentra en dorpshuizen en kerken, op radio en online. De regio Brabant-Zuid Oost is zeer actief met het organiseren van de regionale publiekscampagne, ze werken daarin samen met de hele zorgketen. Regio Friesland vertaalt de campagne zelfs naar het Fries om zo naadloos aan te sluiten op haar inwoners.

Suïcidepreventie doe je samen: zes regio’s brengen accenten aan

In de Supranet proeftuinregio’s werken betrokken partijen twee jaar intensief samen om het Supranet Community-model in te voeren. Elke regio brengt daarnaast ook eigen accenten aan.

In de regio Haarlem/Zuid-Kennemerland bijvoorbeeld, wordt een werkwijze uit Amsterdam toegepast, waarbij mensen met een langdurige uitkering en psychische problemen op een positieve manier worden benaderd en worden begeleid.
In de regio Groningen worden de wijkteams als cruciale ketenpartner getraind in suïcidepreventie. In Zeeland zet de regionale ggz-instelling Emergis samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in op het actief betrekken en trainen van huisartsen, een belangrijk onderdeel van het Supranet Community-model.

Vertegenwoordigers van alle gemeenten uit de proeftuinregio Zaanstreek-Waterland komen met professionals en ervaringsdeskundigen bij elkaar voor de startbijeenkomst van het project. Vanuit ieders kennis en ervaring gaan zij invulling geven aan het Supranet Community-model. In deze regio worden de naasten van mensen met suïcidaal gedrag ook getraind in het omgaan met zelfmoordgedachten en plannen.

Succesvolle internationale voorbeelden

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en wordt inmiddels in meer dan 70 regio’s over de hele wereld toegepast. In sommige landen, zoals Duitsland en Portugal werd met dit programma een forse vermindering van suïcidepogingen en suïcides bereikt. 113 en de VU onderzoeken of dit in Nederland ook het geval is. In het najaar start 113 met het ter beschikking stellen van de eerste lessons learned aan andere regio’s.

De organisatie van Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en 113 Zelfmoordpreventie is initiatiefnemer.

Lees hier verder over de campagne: https://www.113.nl/stel-de-vraag-van-je-leven

Lees hier verder over de app ‘Backup’, een mobiele applicatie die houvast kan geven bij zelfmoordgedachten: https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/backup