Congres Cliëntondersteuning: samen op reis in de wereld van cliëntondersteuning | Movisie

Iedereen die zorg en/of ondersteuning nodig heeft, en er zelf niet uitkomt, kan een beroep doen op een cliëntondersteuner. Dit is iemand die onafhankelijk en levensbreed meedenkt en de inwoner wegwijs maakt in de wereld van zorg en ondersteuning. Cliëntondersteuning is in elke gemeente beschikbaar. In 2017 stonden veertien gemeenten in de startblokken om als Koploper de cliëntondersteuning (CO) te versterken. Inmiddels zijn 113 gemeenten aangesloten op deze reis in de wereld van cliëntondersteuning en veel andere gemeenten maken gebruik van de ervaring en kennis van de koplopers. Onderweg hebben zij, samen met aanbieders van cliëntondersteuning en inwoners, veel gezien. Wat hebben zij meegemaakt? Met welke kennis en tools zijn hun rugzakken gevuld? En waar gaat de reis nog naartoe?

Tijdens het landelijk congres Cliëntondersteuning op 15 november 2022 nemen wij jou mee in de wereld van de cliëntondersteuning. Een kompas met richtingen wijst ons de weg en we ontdekken samen de verschillende bestemmingen.

Voor wie

Voor cliëntondersteuners, gemeenten, beleidsmedewerkers, inwoner- en cliënten(vertegenwoordigers) en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij cliëntondersteuning.

Tijd en locatie

Het congres is op 15 november 2022 en vindt in een hybride vorm plaats. Deelname is gratis.

Wil je fysiek met ons op reis? Dan ben je van 10.00 tot 17.00 uur welkom in het Akoesticum te Ede. Er is plaats voor 100 reizigers.

Wil je liever comfortabel vanuit huis de wereld van cliëntondersteuning ontdekken? Meld je dan aan voor het interactieve digitale programma van 10.30 tot 15.15 uur.

Programma fysiek

10.00 – 10.30     Inloop
10.30 – 11.00     Plenaire opening
11.15 – 12.30     Workshopronde 1
12.30 – 13.30     Lunchpauze (inclusief inspiratiesessies)
13.30 – 14.10     Plenaire sessie (tafelgesprek)
14.15 – 15.30     Workshopronde 2
15.45 – 16.00     Plenaire afsluiting
16.00 – 17.00     Borrel

Programma online

10.30 – 11.00     Plenaire opening
11.15 – 12.15     Workshopronde 1
12.15 – 13.30     Lunchpauze (inclusief inspiratiesessies)
13.30 – 14.10     Plenaire sessie (tafelgesprek)
14.15 – 15.15     Workshopronde 2

Je vindt hieronder extra informatie over de verschillende workshoprondes. Geef jouw voorkeur voor beide workshoprondes aan ons door via het inschrijfformulier.

Workshops

 • Invulling geven: hoe richt je cliëntondersteuning in binnen jouw gemeente?
  Het is in de wet bepaald dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan alle inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, ook als ze bijvoorbeeld gebruikmaken van voorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Participatiewet of de Zorgverzekeringswet. Daardoor bestaan er raakvlakken tussen de taken van een cliëntondersteuner en andere ondersteuningsvormen in het sociaal domein. Het levensbreed aanbieden van cliëntondersteuning heeft, gezien de diversiteit aan vraagstukken, gevolgen voor de deskundigheidseisen die aan cliëntondersteuners gesteld worden.
  Tijdens deze workshop gaan we onder andere in op het levensbreed aanbieden van cliëntondersteuning, de afbakening en de deskundigheid en kwaliteit van het aanbod.
 • De handen ineen: hoe werk je met verschillende partijen samen?
  Cliëntondersteuning zorgt ervoor dat inwoners toegang hebben tot een ondersteuner die in het belang van de inwoner meedenkt. Vaak zijn er in een gemeente verschillende formele en informele organisaties aanwezig die cliëntondersteuning bieden aan inwoners. Door integraal samen te werken sluit het aanbod van cliëntondersteuning beter aan bij de brede behoefte en ondersteuningsvraag van een inwoner uit jouw gemeente.
  Tijdens deze workshop gaan we onder andere in op de samenhang tussen de toegang en cliëntondersteuning én de integrale samenwerking tussen (formele/informele) aanbieders.
 • CO op de kaart: hoe vergroot je de bekendheid en vindbaarheid van CO in jouw gemeente?
  Veel inwoners weten cliëntondersteuning nog niet te vinden. Hoe zorgen we ervoor dat onafhankelijke cliëntondersteuning beter vindbaar en zichtbaar is binnen gemeenten? En hoe kun je jouw inwoners het beste bereiken?
  Tijdens deze workshop bespreken we onder andere het strategische stappenplan communicatie en delen we verschillende goede voorbeelden van de inzet van uiteenlopende communicatiemiddelen uit de praktijk.
 • Van begin tot het eind: veel meer dan alleen stappen
  Om cliëntondersteuning goed neer te zetten en succesvol te laten zijn kun je verschillende stappen zetten. Maar gaat het eigenlijk wel om de stappen? En gaat het niet veel meer om ‘hoe’ je deze stappen uitvoert? Waar loop je tegenaan, wat werkt er wel en wat werkt niet? In deze workshop gaan we gezamenlijk op zoek naar wat belangrijk is bij een goede aanpak. Wat is belangrijk bij het betrekken van inwoners en samenwerkingspartners? En waar let je op als je cliëntondersteuning wilt borgen?
  Tijdens deze workshop delen een aantal gemeenten hun ervaringen, verkennen we gezamenlijk welke uitgangspunten belangrijk zijn voor cliëntondersteuning en wat hierin de succesfactoren zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst in Ede

Aanmelden voor het online programma