Omgaan met verlies (55+) | Indigo (training)

Heeft u een dierbare verloren? Een ontslag op het werk? Of laat uw gezondheid u in de steek? Lastig en zwaar. Bovendien heeft het vaak gevolgen voor uw dagelijkse leven, meer dan een ander zich kan realiseren.

Verliezen kunnen een grote invloed hebben op uw dagelijkse leven. Wanneer u een een dierbare verliest, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de invulling van uw dagelijks leven. Voor het verliezen van uw baan of gezondheid geldt dit natuurlijk ook.

“Een jaar geleden is mijn man overleden, sindsdien zit ik vaak alleen thuis. Ik ga ook haast nooit meer naar buiten.”

“Ik ben de laatste jaren steeds minder goed ter been, ben vaak moe en heb pijn… ik vind het heel moeilijk om hiermee om te gaan.”

“Nu ik niet meer werk, heb ik geen idee hoe ik mijn dagelijkse leven weer moet oppakken.”

Wat gaan we doen?

Hoe ouder u wordt, hoe meer u te maken kunt krijgen met verlies. Verlies van een dierbare zoals uw partner, maar ook verlies van uw gezondheid, werk, financiën of een kleiner wordend netwerk. Deze verliezen kunnen veel invloed hebben op uw dagelijkse leven. Daarom en dan biedt deze groepstraining uitkomst.

Doel van deze training is:

  • Vinden van herkenning bij lotgenoten
  • Uitwisselen van ervaringen over het beleven en verwerken van het verlies
  • Uitwisselen van ervaringen en ideeën over het opnieuw vormgeven van het dagelijkse leven
  • Werken aan verschillende energiegevers, zoals sociale contacten, steun, ontspanning en zelfvertrouwen.

Met deze training willen we bereiken dat u herkenning vindt, ervaringen uitwisselt over het verwerken van het verlies en ervaringen en ideeën uitwisselt over het opnieuw vormgeven van het dagelijkse leven.

In de bijeenkomsten is veel ruimte voor uitwisseling met andere deelnemers, maar u wordt ook gestimuleerd om te werken aan verschillende aandachtspunten zoals sociale contacten, steun, ontspanning en zelfvertrouwen.

Deze training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Twee maanden na afloop vindt een terugkombijeenkomst plaats. Zo krijgt uw verdriet een plek, ontvangt u handvatten voor verwerking en is er langzaamaan weer ruimte voor nieuwe levenslust.

Beschikbare locaties en data

  • start 15 juni 2022, 13.30 – 15.30 uur | vervolgdata: 22-6, 29-6, 13-7, 20-7 en 27-7-2022 | Lijnbaan 4, 2512 VA Den Haag (gebouw PsyQ)

Indigo Preventie Haaglanden organiseert deze training, aanmelden is noodzakelijk; Klik hier om je aan te melden