Psysalon Hulpmiddelen voor naasten

Wanneer je iemand steunt met psychische problemen is het prettig als je snel een overzicht hebt van informatie en tips die je kunnen helpen. Maar hoe kan je als naasten hierin een rol spelen? Waar heb je informatie vandaan? Termen als zelfregie, eigen regie, herstel, maar welke rol en hoe kan je als naaste spelen? Hoe vind je je weg als naaste in het labyrint van zorg en ondersteuning?

Ypsilon en Kompassie nodigen je van harte uit voor de Psysalon op donderdag 23 februari 2023. Een Psysalon is een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun partners, familieleden, vrienden, professionals en iedereen die zich betrokken voelt en interesse heeft in het thema.

In deze Psysalon over hulpmiddelen voor naasten gaan we met elkaar in gesprek over wat werkt en wat niet werkt. Wat heb je als naaste nodig, hoe blijf je op de been en waar kan je een beroep op doen? En wat kan je daarbij helpen? De ervaring van de een kan een tip of bemoediging voor anderen zijn. Door ervaringen te delen en tips uit te wisselen, kunnen we van elkaar leren.

Een bekend hulpmiddel voor cliënten is de Crisiskaart GGZ waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Tijdens deze Psysalon gaan we in gesprek met een van de crisiskaartconsulenten van Kompassie over de mogelijkheden om mensen te ondersteunen in hun zelfregie.

Programma

18.15 uur Inloop met koffie en thee
18.30 uur Wat heb je als naaste nodig en waar kun je een beroep op doen?
In gesprek met een van de crisiskaartconsulenten van Kompassie
20.00 uur Afsluiting

Deelname is gratis! Gebruik onderstaand formulier om aan te melden. Of stuur een mail naar mantelzorg@kompassie.nl.

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier

Heeft u vooraf vragen over het onderwerp? Of bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, maar wilt u wel een verslag? Stuur dan een mail naar mantelzorg@kompassie.nl.