Start groep voor ouders van thuiswonende 18+ jongeren | Wijkz

Van Hotel naar Huis. Uw zoon/dochter is 18 jaar of ouder en woont bij u thuis. Hij/zij gedraagt zich alsof het huis een ‘hotel’ is. U heeft vaak moeite in de omgang met uw kind. De stemmingen wisselen sterk en bepalen de sfeer in huis. U bent bang om uw kind te begrenzen in zijn/haar gedrag. De sfeer thuis heeft echter ook invloed op uw andere gezinsleden.

Ouders van 18+ jongeren nemen stevige ouderpositie in. Tineke Pannebakker en Suzanne Vink van het Maatschappelijk Werk van Wijkz starten op 9 maart 2022 een nieuwe groep Hotelouders. De bijeenkomsten vinden plaats bij Kompassie.

Wat is een hoteloudergroep?

De maatschappelijk werkers zien steeds vaker wanhopige ouders. Zij vertellen over hun jongvolwassen kinderen die veel problemen ervaren. Vaak erkennen de kinderen niet de problemen en zijn zij zorgmijdend. Suzanne en Tineke hebben besloten deze hulpvragen te bundelen en een aanbod te creëren door een lotgenotengroep te starten voor deze ouders. Zij brengen de gezinspatronen in beeld en werken aan inzicht en gedragsverandering in het gezin. Door externe partners wordt voorlichting geboden over mogelijkheden op hulpverleningsgebied.

Voor wie?

Het gaat om ouders die een kind hebben van 18+ en die moeite heeft een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te maken. Het kind werkt bijvoorbeeld niet, gaat niet naar school, gebruikt drugs en/of heeft een psychische kwetsbaarheid. Het kind gebruikt het huis als hotel. Als ouder wil je het huis terug, waarin er samen wordt geleefd en verantwoordelijkheden genomen.

De ouder(s) worden ondersteund in het aanleren van ander gedrag en leren over communicatie. Voor de kinderen wordt gekeken hoe en waar zij hulp kunnen krijgen voor de problemen die zij ervaren. Vaak worden zij gekoppeld aan jeugdwerkers of maatschappelijk werkers die hen ondersteunen en helpen met dingen die zij (nog) niet kunnen. Ineens blijkt het kind wel toekomstdromen te hebben.

Terugkijkend zien de maatschappelijk werkers dat sommigen zijn gaan werken, op zichzelf wonen of weer zijn gegaan naar school.  Het ging niet gelijk van een leien dakje, maar de volhouder wint. Met kleine stapjes ontstaat er weer perspectief. Voor de jongvolwassene, de ouders en de andere gezinsleden.

Als ouder wil je het beste voor je kind. De taak zit er pas op wanneer je kind daadwerkelijk op eigen benen staat. Wat helpt is herkenning, ondersteuning, voorlichting en naast de ouder staan. De hotelouders bieden dit.

Deelnemen

Herkent u zich hierin? U bent niet de enige die dit overkomt. Wilt u meedoen aan de groep laat dan voor 22 februari 2022 dit even weten door te bellen of te mailen naar onderstaande adressen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mail: s.vink@wijkz.nl (06-51689852)of t.pannebakker@wijkz.nl (06-33319304)
Telefoon: 070-2052540

Vooraf plannen we een gesprek en gaan we nader in op de hulpvraag.