Handvatten voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven wordt gerealiseerd.

Om deze afspraak mogelijk te maken is er een IZA-werkgroep met de VNG, Sociaal Werk Nederland, MIND, VWS, De Nederlandse GGZ, Valente en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. De samenwerking van deze landelijke partijen op dit onderwerp is nieuw en we zijn er trots op dat het ons is gelukt om de verbinding te vinden in het belang van zelfregie en herstel voor inwoners.

De IZA-werkgroep biedt in bijgaand document informatie en handvatten aan partijen in regio’s om laagdrempelige steunpunten in de transformatie-opgave van regio’s een plek te kunnen geven. In het document gaan we in op:

  • Kenmerken van laagdrempelige steunpunten
  • Laagdrempelige steunpunten en de visie op herstelgericht werken
  • Samenwerking tussen ggz, huisartsen, sociaal werk en zelfregie- en herstelinitiatieven
  • Landelijk dekkend netwerk laagdrempelige steunpunten, wat is nog nodig? Aanbevelingen

Download: Handvatten-netwerk-laagdrempelige-steunpunten-IZA.pdf