Herstelbevorderende ondersteuning

Om ook meer te kunnen betekenen voor mensen wiens behandeling formeel is afgerond bieden we vanaf januari 2022 ‘Herstelbevorderende ondersteuning’ aan.

Kenmerkend voor herstelbevorderende ondersteuning, ten opzichte van het steunpunt, is een meer trajectmatige aanpak: meerdere gesprekken, doelgerichter, en telkens met dezelfde vrijwilliger.

Wat valt onder Herstelbevorderende ondersteuning?