Inspiratiesessie Kamerleden voor betere toegang tot de ggz

Maandag 18 maart bezochten Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van politieke partijen een door MIND, de Nederlandse ggz, het NIP en de NVvP georganiseerde kennis- en inspiratiesessie bij zelfregie- en herstelorganisatie Kompassie in Den Haag. De belangenbehartigers van patiënten, professionals en instellingen lichtten tijdens de sessie de gezamenlijk oproep ‘Laat de ggz niet door de bodem zakken’ toe.

De belangstelling van de aanwezige Kamerleden Lisa Westerveld (PvdA-GroenLinks), Agnes Joseph (NSC) en Marijke Synhaeve (D66) en ook fractie- en beleidsmedewerkers van PVV, NSC, CU en SP was groot om gezamenlijk te kijken naar de problemen en de drie oplossingsrichtingen om de ggz weer toegankelijk te maken. Directeur Dienke Bos sprak namens MIND over de knelpunten en onder andere de noodzaak van handhaving op de zorgplicht.

Mogelijkheden voor de politiek om bij te dragen

Gesproken werd op welke wijze wetgeving, bekostiging en akkoorden onder andere kunnen bijdragen aan een toegankelijke ggz voor iedereen. De voorzitters van de belangenorganisaties toonden de huidige problemen met de wachttijden en wachtlijsten in de ggz, het tekort aan professionals en de arbeidsmarkt en de wankele financiële gezondheid van de sector. Ook werd gesproken over de drie oplossingsrichtingen die de belangenbehartigers zien om de ggz toegankelijk te maken: door te investeren in mentale gezondheid, door de sector weer aantrekkelijk voor werknemers te maken en door een houdbaar zorgstelsel te realiseren met betere financiering, minder marktwerking en meer eenvoud. Na de presentaties gingen de politici in gesprek met ervaringsdeskundigen over de problemen en de oplossingen.

Good practice: zelfregiecentrum Kompassie

De aanwezige Kamerleden kregen tevens een rondleiding in zelfregiecentrum Kompassie. De kracht van deze voorziening, opgericht in 1998, is dat de hulp en steun die zij bieden gratis, laagdrempelig, zonder afspraak en met ervaringsdeskundigen is. De 11.000 jaarlijkse contacten met mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn gebaseerd op peer-to-peersupport en gelijkwaardigheid. De kracht zit in de bejegening, het teamwork en de tijd die voor iemand genomen wordt waardoor Kompassie een landingsplek is voor kwetsbare en soms moeilijk bereikbare doelgroepen. Wanneer we dergelijke voorzieningen in elke gemeente in Nederland kunnen aanbieden, bevorderen we de mentale gezondheid van mensen en voorkomen zo (een deel) van de vraag naar zorg. Vorig jaar in april werd hierover een motie in de Tweede Kamer aangenomen.

Naast de Kamerleden Lisa Westerveld (PvdA-GroenLinks), Agnes Joseph (NSC) en Marijke Synhaeve (D66) waren de volgende beleidsmedewerkers en fractiemedewerkers aanwezig: Rebekka van Munster (CU), Yorinde Vijverberg (PvdA-GroenLinks), Rutger Dijkstra (NSC), Tamara ten Hove (PVV), en Joran Knol-Nielen (SP). Wij danken allen hartelijk voor hun komst.

Bron: MIND