Interview met MIND over Informatiepunten Mentale Gezondheid

Binnen het programma ‘Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid’ werken 30 zelfregie- en herstelorganisaties aan hun ontwikkeling. Deze organisaties bieden ondersteuning, ontmoeting en hulp in de buurt, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanaf september 2023 zetten we steeds een organisatie in de schijnwerpers. Deze keer is dat zelfregie- en herstelcentrum Stichting Kompassie in Den Haag met het project Informatiepunten Mentale Gezondheid.

Bron: MIND

Projectcoördinator Merel van Aardenne vertelt enthousiast: “Kompassie is hét zelfregiecentrum voor mentale gezondheid in Den Haag. Onze vrijwilligers bieden ondersteuning aan inwoners van Den Haag met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Dit kan zowel voor, tijdens of na een ggz-behandeling. Op dit moment werken ongeveer 95 (familie-)ervaringsdeskundige vrijwilligers samen met een team van beroepskrachten om onze missie te realiseren. Door het ondersteunen van inwoners werken onze vrijwilligers tevens aan hun eigen herstel. De ondersteuning vindt zowel individueel als in groepen plaats.”

Verbindende schakel
“Als vrijwilligersorganisatie en zelfregiecentrum zijn wij de verbindende schakel tussen formele en informele zorg en werken wij op het snijvlak van professionele ggz en het sociaal domein. Per jaar ontvangen we ruim 11.000 bezoeken van Haagse inwoners bij Kompassie. De bezoekers zijn veelal mensen met psychische en/of psychosociale problemen maar komen voor heel verschillende dingen. Sommigen komen voor praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het ordenen van (financiële) administratie of regelzaken op het gebied van wonen, participatie, inkomen en schulden. Anderen komen voor onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo, emotionele ondersteuning bij mantelzorg of voor wachttijdondersteuning omdat zij op de wachtlijst staan voor een ggz-behandeling. Al deze activiteiten dragen bij aan de mentale gezondheid van de bezoekers.

Mentale Agenda
We hebben ook een digitaal platform waar mensen activiteiten in Den Haag en kijk-, lees- en luistertips kunnen vinden om hun mentale gezondheid te versterken: www.mentaleagenda.nl. Daarnaast bieden we ook nazorg, hulp bij het invullen van een Crisiskaart en faciliteren we meer dan 20 verschillende lotgenotengroepen (bijna 300 bijeenkomsten per jaar). Last but not least zetten we ons in voor preventie, stigmabestrijding, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en het collectieve belang van de doelgroep. De rode draad in al onze activiteiten is peer-to-peersupport, dat wil zeggen ondersteuning door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers met eigen ervaring in de ggz die voldoende hersteld zijn om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen.

Door de donkerste periode gesleept
Een tijdje geleden werd een man van 42 door zijn huisarts naar ons doorgestuurd met de vraag of wij hem konden ondersteunen terwijl hij op de wachtlijst stond voor een ggz-behandeling. Hij werd bij ons gekoppeld aan een ervaringsdeskundige vrijwilliger. Naast emotionele ondersteuning was er ook behoefte aan praktische ondersteuning: de man bleek ernstige financiële problemen te hebben. Deze waren een grote bron van stress in zijn leven, waardoor zijn mentale gezondheid steeds verder achteruitging. De financiële problemen werden stapsgewijs en gezamenlijk met de ervaringsdeskundige vrijwilliger aangepakt, met als resultaat dat een groot deel van zijn acute stress wegviel. Hierdoor ontstond ruimte. Toen hij eenmaal aan de beurt was voor behandeling in de ggz, kon hij deze veel gerichter en met veel motivatie aangaan. Aan het einde van de ondersteuning bij ons, gaf hij de volgende feedback terug:

‘De ondersteuning bij Kompassie heeft mij heel erg geholpen met het realiseren en erkennen wat er met mij aan de hand is en was. Degene die mij aan jou heeft gelinkt, heeft dat goed ingezien. De problemen die mij in een neerwaartse spiraal hebben gebracht, kon ik heel goed met jou delen als ervaringsdeskundige. Jouw rustige en niet veroordelende gesprekken hebben mij enorm geholpen met de verwerking van mijn klachten. Ik heb nooit geweten dat er zoiets als Kompassie bestond en ik heb bewondering en waardering voor het werk wat jullie verrichten. Het heeft mij door mijn donkerste periode gesleept. Gelukkig gaat het met mij de goede kant op en daar ben jij een deel van dat het nu zo is.’”

Versterken van mentale veerkracht
“Ons specifieke project binnen het programma Herstel Dichtbij betreft de ‘Informatiepunten Mentale Gezondheid’. Dit zijn laagdrempelige en openbare plekken in de stad, fysiek dicht bij de inwoners en voor iedereen toegankelijk. Denk hierbij aan bibliotheken, buurthuizen en servicepunten. Daar werken we aan versterking van de mentale veerkracht van onze bezoekers. Hierbij wordt ons digitaal platform de Mentale Agenda ingezet als middel bij het zoeken naar passend ondersteuningsaanbod. Binnen Herstel Dichtbij richten wij ons nu vooral op uitbreiding van onze ondersteuning op verschillende plekken in de stad. Sinds januari 2024 is het eerste Informatiepunt Mentale Gezondheid van Kompassie gestart in de Centrale Bibliotheek van Den Haag. Afgelopen maand zijn daar punten in Scheveningen en centrum Den Haag bijgekomen. Daarnaast zijn we in gesprek met de Gemeente Den Haag (SZW) om op twee vestigingen een Informatiepunt te openen én het UWV. Onze droom? Het zou geweldig zijn als er ooit nog eens een landelijke spin-off komt van de Mentale Agenda, zodat deze voor alle collega’s in het land beschikbaar wordt,” besluit Merel.