Kamer neemt motie aan over landelijk netwerk zelfregiecentra

Een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden is een stap dichterbij! De Tweede Kamer heeft unaniem voor de motie Mohammed Mohandis c.s. gestemd over een concrete aanpak om stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten te komen.

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel zijn wij trots op de inspanningen van alle leden en betrokkenen, in het bijzonder extra dank aan MIND. Mede hierdoor hebben we in de Tweede Kamer medestanders gevonden om zelfregie en herstel voor nog meer mensen laagdrempelig mogelijk te maken!

Deze erkenning geeft een impuls aan onze gezamenlijke ambitie dat alle inwoners laagdrempelig en dicht bij huis in de eigen omgeving aan herstel kunnen werken.

De Kamer is van mening dat het huidige aanbod laagdrempelige steunpunten in Nederland zoals zelfregie- en herstelorganisaties moet uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, conform de doelen uit het IZA. Met de motie verzoekt de regering de Kamer vóór de begrotingsbehandeling voor 2024 een concrete aanpak te sturen van de stappen richting een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, het tijdspad en de financiering.

Meer informatie