Kompassie te water

Diverse collegeraadsleden van Den Haag konden donderdag 13 september in een rondvaartboot van de Ooievaart kennismaken met enkele organisaties van het Platform Zorgvrijwilligers, waaronder Kompassie. Iedere organisatie had zijn eigen opstap- en afmeerplek op de grachtenroute; die van Kompassie was heel chique bij het Hilton hotel.

Eenmaal aan boord heeft Jacqueline van den Bos (directeur) het gezelschap uitgelegd waar Kompassie voor staat en wat wij doen, maar vooral wat wij als Kompassie betekenen voor duizenden inwoners van Den Haag met een GGz achtergrond. Zij heeft in haar uitleg ook een nieuw woord geïntroduceerd waar de collegeleden specifiek naar vroegen: onderlast. “Er zijn mensen met problemen die overlast veroorzaken. De cliënten van Kompassie zijn mensen met problemen die geen overlast veroorzaken, maar onderlast!”

Na Jacqueline kwam onze vrijwilliger Tony aan het woord:  hij vertelde hoe hij zijn vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige op het steunpunt ervaart, wat hij zelf heeft beleefd met zijn aandoening en hoe hij bij Kompassie  terecht is gekomen; over de positieve ongedwongen sfeer op de werkvloer van het steunpunt. En natuurlijk dat de vrijwilligers altijd samen proberen om de problemen van onze cliënten op te lossen. Ieder met zijn eigen achtergrond en ervaring en dat juist dát de kracht is van ons succes.

Daarna was het de beurt aan Esther, medewerker mantelzorg GGz. Zij gaf de collegeleden uitleg over de mantelzorgers GGz en de problemen waar deze groep mee te maken kan krijgen. Zij heeft hen verteld dat het voor familieleden en naastbetrokkenen erg zwaar is om zorg te dragen voor iemand met een psychische aandoening. Dat het voor mantelzorgers erg moeilijk is om grenzen af te bakenen en dat zij daardoor vaak zelf in de problemen komen. En dat Kompassie de mantelzorgers in hun zware taak zou kunnen bijstaan met een luisterend oor, ondersteuning, begeleiding, informatie en advies.