Meldactie Gemeenteraadsverkiezingen

MIND is een Meldactie Gemeenteraadsverkiezingen gestart om bij ggz-cliënten en naasten op te halen hoe de gemeente scoort op het gebied van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld jeugdhulp, dagbesteding.  Maar ook om te horen of  gemeenten cliënttevredenheidsonderzoeken doen, of ze medezeggenschap goed geregeld hebben. Deze Meldactie is een samenwerking van MIND, Ieder(In) en Patiëntenfederatie Nederland. De resultaten worden gepresenteerd in januari.

Doe mee Vul direct de vragenlijst in

Wat kun je zelf doen bij een wachtlijst? Bij wie moet je terecht? Voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

Onderdeel van de aanpak om de wachttijden te verminderen, is mensen zo goed mogelijk voor te lichten over wat ze zelf kunnen doen, of bij wie ze moeten aankloppen als de tijd tot behandeling of intakegesprek te lang duurt.  De “wachtkamercampagne” is bedoeld voor alle praktijkruimten van huisartsen, ggz-aanbieders, gemeenten EN natuurlijk alle plekken waar de ggz-cliënten- en familieleden bij elkaar komen! Daarnaast roepen we in de folder op om je te melden bij het Nationale Zorgnummer/Meld je Zorg als je te maken hebt met lange wachtlijsten of van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Deze campagne is onderdeel van een bredere aanpak om wachtlijsten te verminderen.

Meer info: http://www.wegvandewachtlijst.nl./

en: https://wijzijnmind.nl/nieuws/mind-start-campagne-weg-van-de-wachtlijst