Moreel debat mantelzorg GGz – op 9 november

SAMEN ZORGEN IN DE GGZ. HOE NU VERDER?

Op 9 november, tijdens de Week van de Mantelzorg, organiseren Kompassie en het lectoraat Mantelzorg van de Haagse Hogeschool een debat over mantelzorg in de GGz.

Het beleid gaat steeds meer uit van de eigen regie van de cliënt, waarbij hij/zij vanzelfsprekend een beroep lijkt te kunnen doen op de mantelzorger GGz. Dit betekent dat de draaglast van de mantelzorgers GGz en/of verslaving toeneemt. Een goede samenwerking met de professionals is in deze situatie een eerste vereiste.

Wil iedereen wel terug naar deze situatie van vroeger? Hoe zorgen we voor goede afstemming en samenwerking in de driehoek cliënt, professionals en naasten?

De leidende vragen tijdens het debat zijn dan ook:

  • Goede zorg in de GGz: wie is verantwoordelijk voor welk deel van de zorg?
  • Hoe zorgen we voor de benodigde afstemming en samenwerking?

Plaats: theater de Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag

Tijd: 18.30 – 20.00 uur

 

Aanmelden voor het debat

Dit kan via e-mail bij Rita van Maurik of Jacqueline van den Bos

r.vanmaurik@kompassie.nl

j.vandenbos@kompassie.nl

Graag bij aanmelding vermelden of u mantelzorger of hulpverlener bent of in een andere functie deelneemt. Er is ruimte voor 50 gasten.

 

Het debat vindt plaats voorafgaand aan de voorstelling ‘FF D’R UIT’. Deze voorstelling begint om 20:15 uur.

Informatie over ‘FF D’R UIT’ en kaartverkoop vindt u elders op onze website:

Toneelvoorstelling FF D’R UIT – over mantelzorg GGz