Nazorg

Na behandeling in de GGZ wordt het contact met de hulpverlening vaak beëindigd maar kunnen zich er nog wel problemen voordoen op verschillende levensgebieden. De beschikbare nazorg is meestal gericht op de medische en psychische aspecten en er is minder aandacht voor welzijn, wonen en werk, waardoor het lastig is om het oude leven te herpakken en deel te nemen aan de samenleving.

Sinds april 2022 is het project Nazorg gestart waarbij kwetsbare Haagse burgers ondersteund kunnen worden na hun behandeling door één van onze vrijwillige ervaringsdeskundigen.

De (gratis) ondersteuning kan snel opgestart worden en is laagdrempelig. Je kan ondersteund worden bij bijvoorbeeld het uitbreiden van je netwerk, zoeken naar een zinvolle dag invulling, hulp bij praktische zaken of een luisterend oor.

Wil je een afspraak maken?

Stuur dan een e-mail naar aanmelding@kompassie.nl