Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

Met trots kunnen we vertellen dat een langgekoesterde droom werkelijkheid is geworden. Gisteren hebben we besloten tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel.

Met 12 collega’s verspreid over het hele land hebben we het afgelopen jaar hieraan gewerkt en het is ons gelukt met financiële steun van ZonMw en begeleiding van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). We gaan ons inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders. Wat we van plan zijn kunt u lezen in ons pamflet.

Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

Naar laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners


Onmisbare rol voor zelfregie- en herstelinitiatieven

Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar eigen regie, van individueel naar collectief, van genezing naar herstel. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. In deze ontwikkelingen spelen zelfregie- en herstelinitiatieven een unieke en onvervangbare rol.

Unieke context voor zelfregie- en herstelinitiatieven

Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van peer support, activiteiten te ondernemen die ondersteunend zijn op de weg van zingeving, herstel en meedoen. Ze gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen, en bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.

Zelfregie- en herstelinitiatieven hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Ieder herstelproces is persoonlijk en uniek. Het laat zich niet vangen in regels en procedures.
  • Ieder mens heeft beperkingen én mogelijkheden. Wie in de ene situatie hulpvrager is, kan in de andere hulpgever zijn. Daarom werken zelfregie- en herstelinitiatieven op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
  • Ervaringskennis speelt in herstel een cruciale rol. Een gedeelde ervaring maakt een diepere verstandhouding mogelijk.
  • Ervaringsdeskundigheid is een professionele deskundigheid. Ervaringsdeskundigheid wordt verworven uit de eigen ervaring én reflectie op de eigen ervaring en die van anderen. De ervaringsdeskundige is een inspirator en een rolmodel.

Wij, de leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, bezitten een schat aan expertise op het gebied van ervaringskennis en herstel. We hebben onze eigen verbindende positie op het grensvlak van sociaal domein en zorg en stellen daarin de leefwereld van burgers centraal. Wij zijn, omdat we werken vanuit onze eigen ervaring, ten diepste gemotiveerd om de positie van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid te verbeteren. En we stellen daarom graag onze expertise ter beschikking.


Zelfregie.nl

Stichting KernKracht

TEAM ED

Ixta Noa

Focus Zwolle

Kompassie

HerstelTalent 

Vriendendiensten Deventer

Stichting Stadskamer

Steunpunt GGZ Utrecht

RCO De Hoofdzaak

Lumen Holland Rijnland