Online familieavond ‘Wat is triadisch werken?’

Donderdag 19 november organiseerden Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en Stichting Kompassie een interactieve online familieavond over triadisch werken: samenwerking tussen patiënt, behandelaren en naasten. Wim van Lierop en Pim Stumpe hebben uitgelegd wat het betekent om te werken binnen de triade en over de rol van de familievertrouwenspersoon.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er voor naasten van mensen die in behandeling zijn bij een GGZ-instelling, de verslavingszorg en voor naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen bij wie (mogelijk) sprake is van verplichte zorg. In situaties waar je er als naaste zelf niet uitkomt met de behandelaar of de behandelaar geen gehoor geeft, kan een familievertrouwenspersoon bemiddelen. De familievertrouwenspersoon is er om samenwerking tot stand te brengen, te herstellen of te verbeteren tussen de drie belangrijkste partijen: patiënt, behandelaren en naasten. Een familievertrouwenspersoon doet dit in eerste instantie vanuit het standpunt en het belang van de familie.

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen naasten en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Ook kan de familievertrouwenspersoon naasten ondersteunen als verplichte zorg nodig is. Een naaste kan rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Hiervoor is geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Een familievertrouwenspersoon is onafhankelijk, de dienstverlening kost niets en alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Wat is het belang van familie voor patiënten?

Het betrekken van familie en naasten draagt bij aan het resultaat van de behandeling en het herstel van de patiënt. Hulpverleners zijn passanten in het leven van iemand met psychische stoornis terwijl de relatie tussen iemand met psychische stoornis en familie blijvend in principe blijvend is.

Tips voor goede samenwerking

 • Iedereen in de triade heeft zijn eigen waarneming: delen van een geheel! Hoeveel waarde wil je hechten aan de waarneming van de ander?
 • Sta open voor mogelijkheden en onmogelijkheden van alle drie de partijen inclusief jezelf
 • Zoek samen een oplossing als er sprake is van tegengestelde meningen
 • Behandelaar: ga op juiste manier om met privacy van patiënt en naasten
 • Familie: laat je machteloosheid, verdriet en wil tot samenwerken zien

Hulp en advies nodig?

Hulpmiddelen

Contactpersonen

 • In situaties waar je er als naaste zelf niet uitkomt met de behandelaar of de behandelaar geen gehoor geeft, kun je voor advies en bemiddeling contact opnemen met de familievertrouwenspersoon van de LSFVP.
  Wim van Lierop: w.vanlierop@lsfvp.nl/06 – 55 45 94 49
  Pim Stumpe: p.stumpe@lsfvp.nl/06 – 21 14 95 10
 • Mantelzorgers GGZ kunnen bij Kompassie terecht voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches. Het maakt niet uit of de naaste in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet.
  Esther van de Meer of Merel van Aardenne: mantelzorg@kompassie.nl/070 – 427 32 40
 • Naasten van patiënten van Parnassia kunnen voor advies en ondersteuning contact opnemen met de familiecoach van Parnassia.
  Brigitte Looijen: b.looijen@parnassia.nl/06 – 12 50 55 04