Start netwerk Buurtcirkel

Herstelondersteuner Stichting Anton Constandse realiseert in samenwerking met Kompassie, Xtra en Parnassia het ondersteuningsnetwerk Buurtcirkel. Dit sociale netwerk biedt mensen met een psychische aandoening binnen een buurt of wijk sociale inclusie. Buurcirkels helpen kwetsbare mensen die zelfstandig wonen elkaar te leren ondersteunen. De eerste Buurtcirkel is op 23 oktober 2019 van start gegaan in Loosduinen.

Een Buurtcirkel is een netwerk van negen tot twaalf mensen met diverse ondersteuningsvragen. Zij wonen bij elkaar in de buurt. De deelnemers leren elkaar te ondersteunen. Een vrijwilliger helpt de deelnemers met het verkennen van de wijk en het maken van wederkerige verbindingen binnen de wijk. Er is een Buurtcirkelcoach die de vrijwilliger coacht en het proces van de deelnemers faciliteert om zoveel mogelijk binnen de Buurtcirkel of het netwerk zijn of haar vragen beantwoord te krijgen. Hierdoor ontstaat er eigen regie en eigenaarschap bij de deelnemers.

Uit onderzoek blijkt dat door deelname aan een Buurtcirkel de sociale competenties substantieel toenemen. Dit heeft een positief effect op de zelf- en samenredzaamheid binnen de Buurtcirkel. De Buurtcirkel ondersteunt mensen in het minder afhankelijk worden van professionals en dienen als steunende voorziening voor mensen die dreigen af te glijden. De Wmo-teams in de betreffende wijken worden bij het proces betrokken.

De eerste bijeenkomst was een groot succes met veel deelnemers.