Kompassie werkt mee aan ondersteuningsgroep Hotelouders

Op dinsdag woensdag 13 maart 2019 start er in wijkcentrum Piet Vink voor de 5e maal een ondersteuningsgroep Hotelouders, voor ouders met een jongvolwassen kind (18+) dat nog thuis woont en waar ze problemen in de omgang mee ervaren. De jongvolwassene heeft weinig tot geen inkomen, geen dagbesteding, helpt niet mee aan huishoudelijke taken, gebruikt drugs al dan niet in combinatie met gameverslaving, heeft gedragsproblemen en heeft geen idee hoe de toekomst eruit moet zien. Over het algemeen wil de jongvolwassene zélf geen hulp.

In totaal 8 bijeenkomsten is er ruimte voor voorlichting over schulden, ontwikkeling jongvolwassenen, middelengebruik, huisvesting en hulpaanbod. Ouders kunnen onderling ervaringen uitwisselen en ervaringen delen. Samen met andere ouders die in dezelfde situatie zitten worden handvatten en ondersteuning geboden om de situatie te doorbreken en daarmee te verbeteren.

Ook Kompassie levert een bijdrage aan deze groep. Wij vertellen de ouders hoe wij hen én hun kind kunnen ondersteunen; door gesprekken met een ervaringsdeskundige familiecoach en/of door praktische ondersteuning in ons steunpunt.

Interesse? Neem dan contact op met Tineke Pannebakker t.pannebakker@xtra.nl of Suzanne Vink s.vink@xtra.nl of bel naar (070) 205 25 40.

Download hier de flyer: Flyer Hotelouders maart 2019