Subsidieaanvraag Crisiskaart toegekend

Bij Kompassie kon u altijd al terecht voor ondersteuning bij het opstellen en onderhouden van een Crisiskaart. Maar het ontbrak ons aan (financieel) vermogen om deze dienst breed onder de aandacht te kunnen brengen bij álle Haagse burgers die hier baat bij kunnen hebben. Jammer, want wij zijn overtuigd van de meerwaarde van de crisiskaart. We zijn dan ook erg blij dat ZON MW ons het komende jaar financieel gaat steunen, opdat we de crisiskaart letterlijk goed op de kaart kunnen gaan zetten!

De kern van de crisiskaart is dat iemand een plan opstelt op het moment dat hij of zij helder voor ogen heeft wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Zo houdt diegene zelf de regie over de situatie als hij of zij onverhoopt in een crisis terecht komt.

Met de subsidie van ZON MW willen we de bekendheid van de Crisiskaart binnen Den Haag vergroten, zowel bij inwoners van Den Haag die geholpen zouden kunnen zijn met een crisiskaart, als bij hun familie en naasten en bij behandelaren. Hopelijk leidt dit tot veel meer kaarten en kaarthouders dan nu het geval is.

Meer informatie over de crisiskaart: www.crisiskaart.nl