Vrijwilliger aan het woord: Heije

Vrijwilliger aan het woord: Heije

Heije (39 jaar) werkt sinds 2021 als vrijwilliger bij Kompassie. Hij heeft een bachelor in de bedrijfskunde en een verslavingsachtergrond vanwege PTSS. In de toekomst wil hij misschien Psychologie studeren en richting een betaalde baan. Vrijwilliger Floor Wubbe interviewde hem over zijn ervaring bij Kompassie.

Wat doe je bij Kompassie?

Ik doe van alles bij Kompassie. Ik werk op het Steunpunt, geef voorlichtingen, voer kwartaal- en jaarcijfers in en sluit aan bij de Werktafel Centrum van het Haags Steun Systeem.

Wat brengt Kompassie jou?

Plezier en structuur. Het helpt mij met zelfontwikkeling en het adresseren en vasthouden van mijn innerlijke balans. Voor nu heb ik genoeg uitdagingen bij Kompassie maar in de (nabije) toekomst richt ik me op eventueel nog een extra studie (psychologie) of een betaalde baan.

Heb je veel aan je collega’s?

Enorm veel, ik kan mezelf zijn wat best uniek is voor een werkplek. Geen schaamte of schuld en er is vertrouwen. Praten is voor mij therapeutisch omdat ik het vroeger bijna nooit deed. Ook heb ik er nog wat goede vrienden gemaakt. Er heerst echt een gevoel dat we een team zijn en het samen oplossen. Het is totaal geen moeite om hulp te vragen (wat vroeger voor mij nogal een dingetje was).

Wat betekent Kompassie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de gemeente Den Haag?

Heel veel, Kompassie biedt onder andere praktische ondersteuning om te zorgen dat basisbehoeften als onderdak of financiën in orde komen of blijven, naar mijn idee de belangrijkste elementen van een gebalanceerd leven. Iemand helpen het leven weer enigszins in balans te krijgen is goud waard. Mijn indruk is dat de ondersteuning die wij geven veel betekent voor de bezoekers. Ik zie vaak dankbare bezoekers, ze vertellen hoe blij ze zijn met ons als vrijwilliger en hoe zij zich gezien en gehoord voelen. Ze zijn blij met het bestaan van Kompassie. Dit is een bewijs van de vaak grote betekenis van Kompassie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

“Kompassie betekent veel voor mij en mijn herstel”

Waar zie jij nog kansen?

Een potentiële kans is misschien een nog grotere uitbreiding van de Wachttijdondersteuning waar meer bezoekers langdurig een-op-eenbegeleiding krijgen in afwachting van een behandeling. Ik heb gemerkt dat hier steeds meer behoefte aan is. Daarnaast meer voorlichting geven om ‘mentaal gezonde’ mensen bewust te maken van psychische kwetsbaarheden. Met mensen met een psychische kwetsbaarheid moet je altijd voorzichtig zijn. Goede technieken en handvatten om mensen te benaderen en te helpen zijn belangrijk om zo goed mogelijke ondersteuning te kunnen bieden.

De afgelopen 2 jaar heb ik Kompassie hard zien groeien, ik hoop niet dat de persoonlijke touch van de vrijwilligers verloren gaat en dat het een te grote organisatie wordt. De kleinschaligheid is onze kracht denk ik.

Wil je nog wat kwijt?

Kompassie betekent veel voor mij en mijn herstel. Ik ben elke dag dankbaar dat ik met plezier naar Kompassie kan gaan om zo goed mogelijk mensen te ondersteunen en daarmee ook mijzelf.