Wachttijdondersteuning: In gesprek met Justin en Hanneke

Kompassie biedt sinds januari 2020 wachttijdondersteuning. De redactie ging in gesprek met Hanneke Buisman Keverling en Justin Flipsen die de wachttijdondersteuning coördineren. Justin werkt sinds drie jaar bij Kompassie en is begonnen als vrijwilliger belangenbehartiging. Daarna is hij doorgegroeid als coördinator van de wachttijdondersteuning. Hanneke werkt sinds januari 2022 bij Kompassie. Zij heeft hiervoor 11 jaar gewerkt in de psychiatrie.

Waarom wachttijdondersteuning?

Op de vraag waarom wachttijdondersteuning ontwikkeld is, reageert Justin bevlogen: “Ik zie dat wachttijden schade aanrichten. Mensen komen stil te staan tijdens de wachttijd. Ze wachten vaak letterlijk op de behandeling maar het leven gaat ondertussen door. Mensen gaan achteruit en ook dat moet na de wachttijd worden opgelost. Als je iemand direct van hulp voorziet kan veel schade voorkomen worden. Wij hopen dat daardoor ook de behandeling korter wordt en dat mensen weer sneller kunnen meedoen in het normale leven.”

Hoe ziet de wachttijdondersteuning eruit?

Hanneke: “Wachttijdondersteuning is heel laagdrempelig en wordt geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zo’n 80% van de begeleiding is het bieden van een luisterend oor en 20% is praktisch, bijvoorbeeld hulp bij de aanvraag van een uitkering of toeslag. In het begin is de begeleiding vaak wekelijks, later bouwen we af zodat het overeenkomt met de frequentie die bij een behandeling gebruikelijk is. Er is geen maximum aantal afspraken. Als iemand wordt aangemeld kunnen we vaak al in dezelfde week starten.”

De ervaringsdeskundige vrijwilligers

Hanneke vertelt: “De begeleiding wordt geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Een mooie mix van ondersteuners met verschillende achtergronden, zowel qua leeftijd als ervaring. Bij de aanmelding kijken we naar een goede match. Iedereen brengt eigen ervaring mee, bijvoorbeeld met trauma, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD of schizofrenie. De vrijwilligers krijgen ‘coaching on the job’ aangevuld met deskundigheidsbevordering en intervisie.”

Justin vult aan: “Ik heb veel respect voor de vrijwilligers. Je moet de juiste rol pakken en je moet naast iemand kunnen staan die het zwaar heeft.”

Wat is de kracht van wachttijdondersteuning?

Justin: “Het lotgenotencontact, echt naast iemand staan, is heel belangrijk. Bezoekers kunnen daarnaast het emmertje legen op een plek waar het veilig is, bij iemand die niet schrikt en vaak soortgelijke dingen heeft meegemaakt. Dat laatste helpt vaak ook om te relativeren. Onze ondersteuners zijn geen hulpverlener maar hoopverlener. Tot slot zijn ook de praktische zaken belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld bezoekers die net hun inkomsten zijn verloren en een grote kans maken op schulden. Als die bezoeker binnen een week een afspraak krijgt en de ondersteuner helpt met het aanvragen van een uitkering of toeslag, dan voorkom je veel problemen.”

Wat betekent het voor cliënten?

Justin: “We zien terug dat bezoekers er niet alleen voor staan, ze doen het echt samen. Bezoekers krijgen soms ook steun van familie maar we zien ook vaak dat relaties met familie onder druk komen te staan, omdat het vaak over negatieve dingen gaat. Daarom is het zo fijn dat bezoekers juist bij de vrijwilligers hun verhaal kwijt kunnen. We zien dat het bezoekers helpt: 80% van de bezoekers voelt zich na minimaal 5 gesprekken beter. We onderzoeken dit samen met de bezoeker via een vragenlijst met de verschillende leefgebieden.”

Wat betekent het voor de huisarts?

Hanneke: “Wij hopen dat onze bezoekers minder hoeven te leunen op de huisartsenzorg. Onze bezoekers komen vaak voor een luisterend oor en de huisarts kan zich concentreren op de huisartsenzorg.”

Wat betekent het voor de behandelaar en de POH-GGZ?

Hanneke: “Bezoekers gaan beter voorbereid de behandeling in. De verwachtingen zijn reëler. Vooraf denken bezoekers vaak: ‘ik krijg nu behandeling, ik word genezen.’ En dat is natuurlijk niet zo. In therapie moet je vaak keihard aan de bak. Mensen die zelf die ervaring hebben kunnen dat veel beter overbrengen dan een professional.

We zien een goede samenwerking met de POH-GGZ. We vullen elkaar aan. Bij ons komen bezoekers wekelijks en zijn er voor het luisterend oor en de praktische ondersteuning. Als POH kun je dan bijvoorbeeld eens per maand contact hebben.”


Aanmelding of informatie

Meer weten? Of juist aanmelden? Mail justin@kompassie.nl of bel naar (070) 427 32 40 en vraag naar Justin. Wij hanteren het principe geen punt maar een komma. Sluit de wachttijdondersteuning niet aan, dan begeleiden zij iemand altijd toe naar andere passende hulp en koppelen we dit terug naar de verwijzer.