Webinar ‘Help, mijn kind zit thuis!’ | Verslag

Kompassie organiseerde donderdag 18 februari een online familieavond in het teken van thuiszitters: kinderen die vastlopen op school, die dreigen thuis te komen zitten of dat al een tijdje doen en niet het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Wat betekent dit voor deze kinderen? En voor de ouders?

Sprekers deze avond waren Angelique de Bruijn, Regiomoeder Zuid-Holland-West bij Mama Vita en ervaringsdeskundige op dit gebied, en Marieke Boon, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs.

Luister naar de ouders! Zij zijn expert

Angelique de Bruijn is Regiomoeder Zuid-Holland-West bij Mama Vita en ervaringsdeskundige op dit gebied. Ze deelt haar ervaringen met twee thuiszittende kinderen: haar dochter (18) een half jaar en haar zoon (13) ongeveer drie jaar. Zij maakten een overstap naar een andere instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie omdat de hulpverlening niet liep en ze te maken kregen met een dreigende ondertoezichtstelling. Dit was een goede beslissing. Waar Angelique zich als ouder eerst als oorzaak van de problemen voelde aangewezen, zagen de hulpverleners hun kind nu wél echt. Ze kregen een begeleider voor een jaar en bouwden het schoolgaan heel langzaam op. De hulpverlening sloot aan bij het moment: wat heeft hij nú nodig. De druk werd er daardoor afgehaald. De deelnemers herkennen veel in wat Angelique vertelt. De persoon van de hulpverlener maakt erg veel uit. Veel hulpverleners beginnen op een punt dat je als ouders allang bent gepasseerd.

Hoewel Angelique veel medewerking van de school ervoer had zij toch, en vooral tijdens MDO’s, het gevoel alleen te staan tegenover professionals. Ook dit wordt door veel deelnemers herkend. De zoon van Angelique had tijdens zijn thuis-zit-periode contacten via de Thuiszitters Academie in Den Haag, zodat hij niet vereenzaamde. Angelique heeft zelf veel aan de Facebookgroep voor ouders van thuiszitters en de gesprekjes met de hulpverlener van haar zoon.

De boodschap aan professionals is: luister naar de ouders! Zij zijn expert. Niet alle kinderen passen binnen het huidige schoolsysteem. De druk om mee te gaan in het systeem is heel hoog en vraagt (te) veel van sommige kinderen. Opnieuw veel herkenning bij de deelnemers!

Onderwijs is niet passend als de ouders er niet achter staan

Het tweede deel van het webinar werd verzorgd door Marieke Boon, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs. Allereerst maakt Marieke duidelijk wat het uitgangspunt was van Passend Onderwijs: voor elk kind moest passend onderwijs komen, waarbij goed wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft. Het regulier en speciaal onderwijs werken daarbij samen in daarvoor opgerichte samenwerkingsverbanden. De scholen hebben zorgplicht en moeten de beste plek zoeken voor een kind. Die leerplicht geldt zolang het kind ingeschreven staat. Er moet een ontwikkelingsplan worden opgesteld waarin de doelen, de nodige middelen en het uitstroomprofiel worden vastgelegd. Het daaruit voortkomend handelingsplan moet door de ouders ondertekend worden.

Krijgt een kind een 5a-leerplichtontheffing vanwege ernstige problematiek, dan brengt dat vaak verlichting voor de ouders en het kind. Het nadeel is dat niemand meer zorgplicht heeft en het kind onzichtbaar wordt. Marieke pleit ervoor eerst goed te kijken wat de ouders en het kind nodig hebben en 5a alleen in te zetten als het echt niet anders kan. Daarbij kunnen de leerplichtambtenaar, Ouders & Onderwijs of een onderwijsconsulent adviseren.

Passend onderwijs wordt niet door iedereen als positief ervaren. Punten die door de deelnemers herkend worden zijn: niet nakomen van de zorgplicht, te veel bureaucratie, het argument ‘geen geld’, te veel betrokken professionals en een dreigende ondertoezichtstelling. Dit laatste wordt aangepakt en mag niet meer ingezet worden. Het argument dat er geen geld is klopt niet. De scholen krijgen voor elk kind budget. Als de zorgplicht niet nagekomen wordt, is het goed dit te melden bij de onderwijsinspectie. Uit wanhoop kopen ouders soms leergangen bij het LOI of het IVO, maar dat is niet nodig. Scholen kunnen dit ook inkopen, maar weten dit soms niet.

Marieke heeft als belangrijkste tip: zoek contact met ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Zij kunnen tips geven en steun geven. Ten slotte: onderwijs is niet passend als de ouders er niet achter staan!


Over Kompassie

Mantelzorgers GGZ kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Esther van der Meer of Merel van Aardenne: mantelzorg@kompassie.nl / 070 427 32 40