Kompassie is open op afspraak

Kompassie is van maandag t/m vrijdag open op afspraak – bel (070) 427 32 40 om een afspraak te maken

Zelf aan de slag met je mentale gezondheid

Zelf aan de slag met je mentale gezondheid? Ga naar www.mentaleagenda.nl

Gezocht: vrijwilligers voor ondersteuning naasten GGZ

Ben jij het luisterend oor voor familie en naasten van mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel)?

Kompassie biedt familie en naasten individuele steun door ervaringsdeskundige familiecoaches en lotgenotengroepen voor familie en naasten. Vanwege uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar een vrijwillige Familiecoach GGZ DenkTank.

De DenkTank-gesprekstafels zijn lotgenotengroepen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Gesprekken met lotgenoten helpen bij het omgaan met de uitdagingen van NAH, zowel fysiek als mentaal, sociaal en emotioneel. Lees meer over de DenkTank

Wat ga je doen?

Als Familiecoach Mantelzorg GGZ sluit je aan bij de DenkTank-gesprekstafel voor mensen met NAH en hun naasten. Je biedt ondersteuning aan mantelzorgers tijdens bijeenkomsten en denkt actief mee over de thema’s en organisatie. Je doet dit samen met een andere ervaren familiecoach.  Je wordt ingewerkt en getraind voor deze rol. Naast jouw rol bij de DenkTank zijn er ook nog andere mogelijkheden om je bij Kompassie in te zetten.

 • Luisteren naar en ondersteunen van familieleden/naastbetrokkenen tijdens de DenkTank-bijeenkomsten (donderdagmiddag)
 • Deelnemen aan interne en externe bijeenkomsten

Wie ben jij?

 • Je hebt eigen ervaring als mantelzorger binnen de GGZ of met NAH
 • Je hebt een goed doorlopen eigen herstelproces waarin de balans hervonden is
 • Je bent communicatief vaardig, integer en betrouwbaar
 • Je kunt zowel individueel als in teamverband werken
 • Je neemt deel aan de intervisie en maandelijkse vrijwilligersvergadering

Wat bieden wij?

 • Begeleiding door beroepskrachten van Kompassie en Middin
 • Trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten
 • Vrijwilligersvergoeding, kerstattentie en deelname aan het jaarlijkse kerst- en zomerfeest
 • Verzekeringen

Interesse?

Heb je vragen over deze vrijwilligersfunctie of wil je direct solliciteren? Neem dan contact met Esther van der Meer, Lidia da Graca of Lina Versteeg via (070) 427 32 40 of mantelzorg@kompassie.nl.

Download de vacature (.pdf)


Over Kompassie

Kompassie is het stedelijk onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid, voor Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Anno 2024 zijn er zo’n 80 ervaringsdeskundige vrijwilligers verbonden aan Kompassie, zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door een klein team van beroepskrachten.

De Denktank Hersenletsel bewijst: er is behoefte aan praten met lotgenoten

Middin organiseert sinds 2017 samen met Kompassie, Voorall en Hersenletsel.nl de Denktank Hersenletsel. Dit zijn zelfhulpgroepen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers.

Afgelopen jaar heeft Middin enkele interviews gehouden, zowel met samenwerkingspartners in Den Haag als met enkele deelnemers van de zelfhulpgroepen. Hiervoor is onder meer uitgebreid gesproken met Esther van der Meer (coördinator) en Santa Behari (familie-ervaringsdeskundige). Op basis van deze interviews zijn twee artikelen opgesteld: een artikel vanuit de betrokken werknemers en organisaties en een artikel vanuit het perspectief van de deelnemers en ervaringsdeskundigen.

Denktank Hersenletsel in de wijk

De Denktank Hersenletsel is sinds enkele jaren een begrip onder mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers. Elke donderdag vindt een bijeenkomst plaats in een wijkcentrum in Den Haag. De eerste donderdag van de maand in Escamp, de tweede in Bezuidenhout, de derde in Laak. En de Denktank Hersenletsel worden nu ook georganiseerd in de Haagse wijk Bouwlust, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Gesprekken met lotgenoten helpen bij het omgaan met de uitdagingen van nah. Op alle fronten: fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel. ‘Cliënten zetten hier stappen die ze thuis niet zetten.’

Grote belangstelling

De belangstelling blijft stijgen: elke week zijn er vijftien tot twintig deelnemers aanwezig. Deze deelnemers worden verdeeld in kleinere groepen. Elke maand staat een ander thema centraal, dat besproken wordt onder leiding van professionals en ervaringsdeskundigen. Van een praktisch onderwerp als sporten met nah tot meer sociaalemotionele thema’s als ‘Hoe leg je uit wat onzichtbaar is?’ en ‘Hoe kom ik de feestdagen door?’

Op de foto van links naar rechts: Pascal Smits, Dairoen Chandoe, Rida Arfaoui, Fred Wissink, Santa Behari en Raymond van Soldt.

Meer nodig dan tips en adviezen

Pascal Smits stond samen met zijn nah-collega’s en manager uit het wmo-team van Middin aan de wieg van de Denktank Hersenletsel. Hij werkt sinds 2007 bij Middin als (ambulant) begeleider van mensen met nah. ‘Je komt bij mensen die net een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meegemaakt,’ vertelt Pascal. ‘Ze staan ineens voor gigantische uitdagingen. Als begeleiders kunnen we helpen op basis van onze professionele kennis en ervaring. We kunnen goedbedoelde tips en adviezen geven. Maar wij missen die échte ervaring: hoe het is om nah te hebben. En wat het met jou en je omgeving doet als je leven ineens op z’n kop wordt gezet. De veranderingen zijn ingrijpend op meerdere, soms onderliggende vlakken. Dat is complex en voor iedereen anders. Hoe dat precies is, weten alleen andere mensen met nah. Ik merkte dat ik cliënten vaak pas écht kon helpen als ik ervaringsverhalen van andere mensen met nah deelde. Dat zette me aan het denken.’

Behoefte aan verdieping

Dat inzicht sloot aan bij de in 2015 geïntroduceerde Wmo-visie (Wet maatschappelijke ondersteuning). Die visie is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig is. Dat koppelde Middin aan haar eigen visie om zorg midden in de wijk te leveren. En zo ontstond de Denktank Hersenletsel. Pascal: ‘Er waren wel lotgenotengroepen voor mensen met nah. Vaak was dat óf op indicatie óf met vooral een sociaal karakter; gezellig samen koffiedrinken. Ik proefde in al mijn gesprekken met cliënten dat er behoefte was aan meer verdieping. Aan een intervisie-achtige setting waarin ze zich gehoord zouden voelen. En waarin ze tot meer en diepere inzichten zouden komen dan thuis.’

De vraag verstaan

Pascal: ‘Deze bijeenkomsten sluiten aan bij de taak van Middin om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel. Om hun vraag goed te verstaan. Dat stopt niet bij revalidatie. Nee, vaak begint het dan pas. Thuis lopen ze tegen muren aan. Ze merken dat ze dingen niet meer kunnen en worden vaak niet begrepen, mede doordat hun aandoening vaak onzichtbaar is. Ze denken: de maatschappij dendert verder en ik zit hier alleen. Maar je bent dus niet alleen. In de buurt zitten mensen met dezelfde aandoening. Samen kunnen jullie elkaar verder helpen.’

Samenwerking Kompassie, Voorall en Hersenletsel.nl

Dat er behoefte was aan een dergelijke bijeenkomst bleek tijdens de allereerste Denktank Hersenletsel in januari 2017. Daar kwamen ruim dertig mensen uit Den Haag en omstreken op af. Al snel werden ook mantelzorgers verwelkomd bij de sessies. Mede daarom werd een samenwerking gesloten met Kompassie. Dit is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid, waar zeventig ervaringsdeskundige vrijwilligers bij zijn aangesloten. Zij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mantelzorgers. Niet veel later haakte ook Stichting Voorall aan; zij behartigen de belangen van Hagenaars met een beperking. Dit doen ze vooral op het gebied van toegankelijkheid, in de breedste zin van het woord. Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl neemt de rol van belangenbehartiger op zich. De communicatie gaat naar alle leden via hun landelijke platform. Sinds 2023 hebben hun medewerkers een vaste rol aan de gesprekstafels. ‘Die samenwerkingen verbreden de blik van Middin én helpen de mensen met nah bij hun uitdagingen. Persoonlijk herstel gaat zo gelijk op met belangenbehartiging en meer begrip in de omgeving,’ zegt Pascal.

Aandacht voor mantelzorgers

Dat beaamt Esther van der Meer van Kompassie. ‘De thema’s binnen ggz en nah zijn vergelijkbaar. De breuk in de levenslijn, rouw en verlies, de zoektocht naar zingeving. Dat geldt niet alleen voor de mensen met nah, maar ook voor de mantelzorgers. Ook hún wereld staat op z’n kop. Ook zíj hebben behoefte aan gesprekken met lotgenoten. Daarom sluit bij elke bijeenkomst een familiecoach vanuit Kompassie aan. Dat is geen hulpverlener of behandelaar, maar een ervaringsdeskundige. Zo krijg je een gesprek op gelijkwaardig niveau. Ik vind het geweldig dat Middin deze bijeenkomsten in stand houdt, in een tijd waarin vooral bezuinigd wordt in de zorg. Er is behoefte aan. En wij vinden het waardevol om een bijdrage te leveren.’

Herkenning

Dat vindt ook Raymond van Soldt van Voorall. ‘Bij de bijeenkomsten zie je de onderlinge herkenning. Omdat we de sessies voorbereiden met ervaringsdeskundigen sluiten de gespreksonderwerpen aan bij de belevingswereld van de deelnemers. Bijvoorbeeld over contacten met instanties, die lang niet altijd rekening houden met hun aandoening. Met Voorall vergroten we de toegankelijkheid. Bij een gemeenteloket, maar ook online of in de horeca. Met een aantal deelnemers van de Denktank Hersenletsel zijn we naar een prikkelarme theatervoorstelling geweest. Dat was ontzettend leuk.’

Een lach en een traan

Bij Middin zien we wekelijks dat de Denktank Hersenletsel een behoefte invult. ‘Mensen leren inzicht krijgen in hun eigen situatie. Ze leren de ernst inschatten of juist relativeren. Ook leren ze formuleren; soms vertellen ze hier aan tafel voor het eerst wat hen precies mankeert. Zodat ze dat later aan anderen kunnen uitleggen. Mensen kunnen opnieuw hun weg vinden in het sociale netwerk. Maar ze vinden ook aansluiting bij de nah-zorgketen. Sommigen zijn gaan sporten, omdat ze hier hoorden dat anderen dat deden. Daarnaast bouwen mensen een sociaal netwerk op. Dat is belangrijk, omdat hun netwerk na het oplopen van nah vaak krimpt. Het zijn sessies met letterlijk een lach en een traan. En één ding is duidelijk: hier zetten cliënten stappen die ze niet thuis vaak niet kunnen zetten. Dat we dat met elkaar de afgelopen jaren hebben bereikt, maakt ons enorm trots.’

Dit was deel 1 in een serie van 2 artikelen over de Denktank Hersenletsel. Lees ook deel 2: een verslag van een bijeenkomst door de ogen van de deelnemers.

Bron: Middin

Informatiepunten Mentale Gezondheid

Kompassie start vanaf 4 januari met Informatiepunten Mentale Gezondheid. Op verschillende plekken in de stad gaan ervaringsdeskundige vrijwilligers in gesprek met inwoners van Den Haag.

Informatiepunten Mentale Gezondheid

Informatiepunten Mentale Gezondheid zijn laagdrempelige en openbare plekken in de stad, fysiek dicht bij de inwoners en voor iedereen toegankelijk. Denk hierbij aan bibliotheken, buurthuizen en servicepunten.

De ervaringsdeskundige vrijwilligers van Kompassie bieden daar praktische en emotionele ondersteuning, zodat mensen zelfstandig aan de slag kunnen gaan met het versterken van hun mentale veerkracht. Hierbij wordt de Mentale Agenda ingezet als middel bij het zoeken naar passend aanbod door middel van peer-to-peersupport. Deze website biedt een overzicht van activiteiten, evenementen en kijk-, lees- en luistertips op het gebied van mentale gezondheid.

Mentale steun dichtbij

Kompassie is met het project Mentale steun dichtbij een van de nieuwe deelnemers aan het programma Herstel Dichtbij van het Oranjefonds en MIND.

Het doel van dit project is ondersteuning bij het versterken van de mentale gezondheid van inwoners van Den Haag door middel van peer-to-peersupport.

Bibliotheek Den Haag

Momenteel zijn we in gesprek met verschillende partners binnen het sociale domein. Bibliotheek Den Haag heeft echter de primeur: het allereerste Informatiepunt Mentale Gezondheid start, naast onze eigen locatie, in de Centrale Bibliotheek.

Vanaf 4 januari 2024 zijn de vrijwilligers iedere donderdag aanwezig in de Centrale Bibliotheek (Spui 68) op de tweede verdieping van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Mentale steun dichtbij en de informatiepunten Mentale Gezondheid, op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van de pilot of meer informatie over de Mentale Agenda?

Neem contact op met Merel van Aardenne
m.vanaardenne@kompassie.nl
06 38 78 11 81

Nieuwsbrief Kompassie december 2023

De nieuwsbrief voor onze netwerkpartners is weer verschenen!

Met dit keer de volgende onderwerpen:

 • Een verbindende uitdaging. Bouwen aan toekomstbestendige mentale gezondheidszorg door samen te werken
 • Handvatten voor een landelijk netwerk van laagdrempelige steunpunten
 • Informatiepunten Mentale Gezondheid
 • Even voorstellen: Lina Versteeg
 • Maak kennis met ervaringsdeskundige in opleiding: Zayna
 • In gesprek met de Commissaris van de Koning
 • PG-Jaarcongres Ervaringsdeskundigheid 2023
 • Vrijwilligers gezocht!

Lees hier de nieuwsbrief

De volgende keer direct de nieuwsbrief ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.

Kompassie gesloten rond de feestdagen

Vrijdag 22 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024 is Kompassie gesloten.

Vanaf dinsdag 2 januari 2024 zijn wij weer aanwezig en bereikbaar op de Laan 20, via (070) 427 32 40 of info@kompassie.nl.

We zien u graag in het nieuwe jaar!

 

Mentaal sterk bij Kompassie

Vanaf donderdag 16 november van 15.00 – 16.30 uur starten bij Kompassie 7 bijeenkomsten die je kunnen helpen om je mentaal sterker te voelen.

Deze bijeenkomsten kun je los van elkaar volgen. Je kiest zelf welke bijeenkomst je volgt. Je kunt ook aan alle bijeenkomsten meedoen. Naast de informatie is er aan het eind van elke bijeenkomst een koffiemoment en ruimte om, als je dat wilt, even na te kletsen.

De bijeenkomsten worden begeleid door trainer Lina Versteeg en vrijwilligers die ondersteuning bieden vanuit hun eigen ervaring. Zij weten goed waar je tegenaan loopt.

Meer weten of aanmelden?

Vraag een van de Kompassie-begeleiders om meer informatie. Aanmelden: aanmelding@kompassie.nl

Alle bijeenkomsten

Do 16 nov Herstellen doe je zo
Je wilt herstellen van je klachten. Maar wat is herstel eigenlijk en wat komt hierbij kijken?
Do 23 nov Ontspannen kun je leren
Als je niet lekker in je vel zit, kan ontspanning ver weg lijken. Toch zijn er manieren om ontspanning te vinden. In deze bijeenkomst komen deze aan bod.
Do 30 nov Slaap en dagstructuur
Voldoende slaap en een goede structuur helpen bij psychische klachten. In deze sessie krijg je handvaten en tips.
Do 7 dec Samen sta je sterk(er)
Over sociale contacten en vriendschap.
Do 14 dec Omgaan met emoties
Emoties helpen je om met belangrijke situaties om te gaan maar kunnen je ook in de weg zitten. Vandaag gaan we op zoek naar de juiste dosering en naar positieve emoties.
Do 21 dec De kracht van je gezondheid
Een gezond lichaam draagt bij aan een gezonde geest. Dat weten we wel, maar hoe zorg je voor een goede gezondheid als alles je moeite kost.
Do 4 jan Over zelfvertrouwen en stigma
Voel je je ook wel eens onzeker? Je grootste criticus ben je vaak zelf, maar ook anderen kunnen je klein en onbegrepen laten voelen. Hoe kun je hier anders mee omgaan?

 

Handvatten voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven wordt gerealiseerd.

Om deze afspraak mogelijk te maken is er een IZA-werkgroep met de VNG, Sociaal Werk Nederland, MIND, VWS, De Nederlandse GGZ, Valente en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. De samenwerking van deze landelijke partijen op dit onderwerp is nieuw en we zijn er trots op dat het ons is gelukt om de verbinding te vinden in het belang van zelfregie en herstel voor inwoners.

De IZA-werkgroep biedt in bijgaand document informatie en handvatten aan partijen in regio’s om laagdrempelige steunpunten in de transformatie-opgave van regio’s een plek te kunnen geven. In het document gaan we in op:

 • Kenmerken van laagdrempelige steunpunten
 • Laagdrempelige steunpunten en de visie op herstelgericht werken
 • Samenwerking tussen ggz, huisartsen, sociaal werk en zelfregie- en herstelinitiatieven
 • Landelijk dekkend netwerk laagdrempelige steunpunten, wat is nog nodig? Aanbevelingen

Download: Handvatten-netwerk-laagdrempelige-steunpunten-IZA.pdf

Nieuwsbrief Kompassie | oktober 2023

De nieuwsbrief voor onze netwerkpartners is weer verschenen!

Met dit keer de volgende onderwerpen:

 • Werkbezoek D66
 • Lotgenotengroepen: sleur- en treurgroepen, of belangrijke pijler voor herstel?
 • Lotgenotengroepen bij Kompassie
 • ‘De Buurtcirkel is mijn diamanten uurtje’
 • Vrijwilliger aan het woord: Polly
 • Vacature Gastontvanger (vrijwilliger)
 • Lotgenotengroep uitgelicht: Gespreksgroep voor jongvolwassenen met (een vermoeden van) Autisme

Lees de nieuwsbrief

De volgende keer direct de nieuwsbrief ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.

Werkbezoek D66

Op 4 september kwamen raadsleden, fractievertegenwoordigers, fractie-ondersteuners en leden van de werkgroep zorg en welzijn van D66 uit Den Haag en Pijnacker-Nootdorp en een D66-lid van de Tweede Kamer op werkbezoek bij Kompassie. Fractievertegenwoordiger Demi van Wijk heeft eerder dit jaar kennis gemaakt met Kompassie en heeft haar best gedaan om zoveel mogelijk belangstellenden uit de regio voor dit werkbezoek uit te nodigen.

Er was veel interesse in wat Kompassie doet en hoe Kompassie werkt. De vrijwilligers met eigen (familie-) ervaring met psychische kwetsbaarheid versterken door hun werkzaamheden bij Kompassie niet alleen hun eigen kracht en herstel maar ook dat van de bezoekers. Met name het laagdrempelige van de dienstverlening sprak veel aanwezigen aan. Het aantal bezoekerscontacten op jaarbasis (11.000) maakte indruk. Zij hebben hun reactie op social media geplaatst.

Mentale gezondheid

Wij hebben met elkaar gesproken over mentale gezondheid in het algemeen en over de grote groep mensen met een psychische kwetsbaarheid die geen overlast geeft, maar onderlast, die stil aanwezig is en wel behoefte kan hebben aan ondersteuning door een vrijwilliger met eigen ervaring.

Er wordt veel gesproken over wachttijden in de GGZ. Onze gasten vonden het goed om te horen dat vrijwilligers van Kompassie ondersteuning bieden. Op deze manier krijgen mensen weer perspectief. Bij 86% van de mensen die wachttijdondersteuning krijgen verbetert de situatie.

Fijn dat Kompassie er is en dat bezoekers blij zijn met de ondersteuning die zij krijgen van vrijwilligers. Werken bij Kompassie draagt bij aan het herstelproces van de vrijwilligers. Het zou goed zijn als op meerdere plekken in Nederland zelfregiecentra zouden zijn.

Preventie is belangrijk

Eén van de preventiemiddelen van Kompassie is de Mentale Agenda, een digitaal platform voor inwoners van den Haag om de mentale veerkracht te versterken. Op de Mentale Agenda staat een selectie van activiteiten in Den Haag met GGZ-thema’s en kijk-, lees- en luistertips om zelf aan de slag te gaan met mentale gezondheid.

Gesproken is over het belang nog meer bekendheid te geven aan de inwoners van Den Haag en omstreken aan de Mentale Agenda.

Wilt u als professional ook meer weten over de Mentale Agenda? Dan komen wij graag naar u toe om de website toe te lichten. Mail of bel naar Merel van Aardenne (m.vanaardenne@kompassie.nl / 06 38 78 11 81)

‘De Buurtcirkel is mijn diamanten uurtje’

De kracht van de Buurtcirkels in Den Haag

Kompassie is sinds een aantal jaar een van de actieve samenwerkingspartners binnen de Buurtcirkels. In Den Haag werken Stichting Anton Constandse, Parnassia, Xtra en Kompassie samen aan het realiseren van het ondersteuningsnetwerk Buurtcirkel.

Bianca Fakkel, Buurtcirkelcoach vanuit Stichting Anton Constandse en vrijwilliger Jacky Tol vertellen meer over de kracht van Buurtcirkel.

Bianca Fakkel

Buurtcirkelcoach en ambulant hulpverlener bij Stichting Anton Constandse

Wat is de kracht van de Buurtcirkel?

‘Ik ben Buurtcirkelcoach van de Buurtcirkel in de Stationsbuurt. De Buurtcirkel is er voor iedereen die nieuwe mensen wil ontmoeten maar het zelf lastig vindt om dit voor elkaar te krijgen. In de Buurtcirkel vinden mensen elkaar. Zij ondersteunen elkaar en ondernemen samen activiteiten. Er ontstaat echt een vriendengroep.

De Buurtcirkel heeft ook een preventief doel. Het kan helpen voorkomen dat mensen in de hulpverlening terecht komen. Ook vinden mensen weer een vriendengroep of een netwerk aan het einde van of tijdens de hulpverlening. Maar de Buurtcirkel is er niet alleen voor mensen die hulpverlening (hebben) ontvangen. Iedereen die nieuwe mensen wil ontmoeten is welkom! Dat is zo mooi aan de Buurtcirkel. In de groep is veel respect. Iedereen accepteert elkaar. De groep is heel gevarieerd. Er nemen mensen deel met heel verschillende achtergronden. De een werkt, een ander heeft dagbesteding. De leeftijd in onze groep ligt nu tussen de 20 en de 50 jaar. Maar we hebben ook weleens een deelnemer van 70 jaar gehad.

In de Buurtcirkel zie ik veel deelnemers die eenzaam zijn en weinig contacten hebben.
Door de Buurtcirkel krijgen ze een vriendengroep.

Soms vinden mensen het spannend om voor het eerst naar de Buurtcirkel te gaan. Ik zorg ervoor dat we heel toegankelijk zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld eerst bij iemand thuis langskomen om meer te vertellen. Soms gaat een deelnemer van de Buurtcirkel mee. Mensen kunnen het altijd eerst een keer uitproberen of iemand die ze vertrouwen meenemen. Voor veel mensen is die eerste stap moeilijk. In de Buurtcirkel zie ik veel deelnemers die eenzaam zijn en weinig contacten hebben. Door de Buurtcirkel krijgen ze een vriendengroep.

We ondernemen van alles en ondersteunen elkaar. De ideeën voor de activiteiten komen uit de groep en deelnemers nemen zelf ook initiatief. Zo heeft een deelnemer een stadswandeling georganiseerd of we laten in de stad aan elkaar onze favoriete plekken zien, zoals de Nutstuin of de Paleistuin. We gaan naar het Zuiderpark voor een wandeling of picknick of we maken een strandwandeling. Een van de deelnemers wilde nog eens naar de bioscoop. Dan doen we dat met elkaar. Ook doen we veel spelletjes, omdat deze Buurtcirkel dat leuk vindt.

Voor ons is het misschien gewoon maar voor de deelnemers betekent het zoveel!

De groep helpt elkaar. Onlangs moest iemand een stoel ophalen in Berkel & Rodenrijs en hij wist niet hoe hij dat voor elkaar moest krijgen. Een andere deelnemer biedt dan aan om samen met de auto te gaan.

Wat ik zelf heel mooi vond is het volgende. Een van de deelnemers vertelde dat hij nog nooit bezoek had gehad in zijn huis en dat hij heel graag de deelnemers van de Buurtcirkel uit wilde nodigen. Hij is 4 maanden bezig geweest om het helemaal perfect te maken. Hij heeft toen de groep bij hem thuis ontvangen. Dat was voor hem zo betekenisvol én mij als coach blijft dat ook altijd bij.

Voor ons is het misschien gewoon maar voor de deelnemers betekent dit zoveel! Een van de deelnemers noemt onze bijeenkomst ook zijn diamanten uurtje.’

Wat betekent dit werk voor jou?

‘Het geeft mij heel veel energie om voor de Buurtcirkel te werken. Ik zie een steeds grotere groep die eenzaam is en weinig aansluiting heeft. Zeker in deze maatschappij die ook verhardt en individualistischer wordt. Niet iedereen kan zijn vriendengroep of netwerk zelf organiseren. Ik vind het bijzonder om te zien hoe de deelnemers elkaar helpen en er voor elkaar zijn. Iedereen respecteert elkaar en ieder laat elkaar zichzelf zijn.’

Wat is jouw rol?

‘Als coach ben ik het aanspreekpunt voor de Buurtcirkel. Ik krijg de aanmeldingen binnen en zorg ervoor dat nieuwe deelnemers zich welkom voelen. Daarnaast coach ik de vrijwilliger die de Buurtcirkel begeleidt. Ook dat is een mooi proces. De vrijwilliger die de Buurtcirkel begeleidt zie ik groeien en zelfvertrouwen krijgen.’


Jacky van Tol

Jacky van Tol begeleidt als vrijwilliger van Kompassie een andere Buurtcirkel, namelijk die van Bouwlust-Vrederust. Daarnaast werkt Jacky als baliemedewerker, wachttijdondersteuner en activiteitencoach bij Kompassie.

Wat is voor jou de Buurtcirkel?

‘Voor mij is de Buurtcirkel: Doe mee en doe het vooral samen. Sterker staan en zelfstandig wonen in een buurt of wijk. Elkaar helpen met alledaagse dingen. Ondersteuning krijgen waar nodig.

We ondernemen activiteiten/spelletjes die we als groep verzinnen. Zo zijn we onder andere naar het Westlands Museum geweest en hebben een Alpacawandeling gemaakt. We komen iedere donderdagmiddag bij elkaar in Wijkcentrum Bouwlust. Ook helpen we elkaar. Iemand leent een boormachine uit aan een ander of we helpen elkaar met dozen uitpakken na een verhuizing. We zijn nu met 5 mensen. Er is ruimte voor 9 tot 12 mensen, die samen de Buurtcirkel vormen. We hebben als Buurtcirkel ook een app-groep waar we elkaar tips/ondersteuning kunnen geven.

Het werk bij Kompassie en de Buurtcirkel helpt mij in mijn herstel.

Als vrijwilliger organiseer ik vaak de bijeenkomsten. Ik ontvang de mensen én begeleid de bijeenkomsten. Ik word weer begeleid door de Buurtcirkelcoach van Stichting Anton Constandse. Het geeft mij voldoening om dit te doen. Het houdt mij ook bewust van mijn psychische kwetsbaarheid. Je bent een voorbeeld voor mensen: je kunt er altijd uitkomen. En het maakt mij ook bewust van waar ik nu ben. Dat geeft mij als vrijwilliger ook kracht.

Het werk bij Kompassie en de Buurtcirkel helpt mij in mijn herstel. Je kunt hier jezelf zijn. Ik heb het echt naar mijn zin.’


Buurtcirkel in het kort

In Den Haag werken Stichting Anton Constandse, Xtra, Parnassia en Kompassie samen aan het realiseren van het ondersteuningsnetwerk Buurtcirkel.

Een Buurtcirkel is een netwerk van 9 tot 12 mensen met diverse ondersteuningsvragen. De deelnemers wonen bij elkaar in de buurt en leren elkaar te ondersteunen. Een vrijwilliger helpt de deelnemers met het verkennen van de wijk en het maken van wederkerige verbindingen binnen de wijk. Er is een Buurtcirkelcoach die de vrijwilliger coacht en het proces van de deelnemers faciliteert om zoveel mogelijk binnen de Buurtcirkel of het netwerk zijn of haar vragen beantwoord te krijgen.

Een Buurtcirkel is een netwerk van 9 tot 12 mensen met diverse ondersteuningsvragen. De deelnemers wonen bij elkaar in de buurt en leren elkaar te ondersteunen. Een vrijwilliger helpt de deelnemers met het verkennen van de wijk en het maken van wederkerige verbindingen binnen de wijk. Er is een Buurtcirkelcoach die de vrijwilliger coacht en het proces van de deelnemers faciliteert om zoveel mogelijk binnen de Buurtcirkel of het netwerk zijn of haar vragen beantwoord te krijgen.

Buurtcirkel is er voor iedereen met een hulpvraag, groot of klein. Het is vooral belangrijk dat je er zin in hebt om mee te doen. En dat je jouw talenten wilt inzetten voor anderen.

Buurtcirkels vind je verspreid door heel Nederland. Dit zijn geen vaste locaties, maar buurten of wijken waarin jij samen met andere deelnemers de Buurtcirkel vormt. Het onderlinge contact en de afspraken die je met elkaar maakt, dát is de Buurtcirkel.

 • Buurtcirkel is er voor iedereen die nieuwe mensen wil leren kennen
 • Je ontmoet veel nieuwe buurtgenoten en kunt samen leuke dingen doen
 • Je kunt bij elkaar terecht voor vragen of problemen
 • Je zet je eigen talenten en vaardigheden in
 • Waar nodig krijg je ondersteuning van een vrijwilliger of Buurtcirkelcoach

Meer weten over de Buurtcirkel?

Ga naar Buurtcirkel en zoek de Haagse Buurtcirkels. Of neem contact op met Kompassie voor meer informatie over de Buurtcirkel bij jou in de buurt.